TAILIEUCHUNG - Đề thi KSCL lần 1 môn Toán 12 năm 2019-2020 có đáp án - Trường THPT Đoàn Thượng

Đề thi KSCL lần 1 môn Toán 12 năm 2019-2020 có đáp án - Trường THPT Đoàn Thượng này giúp các em học sinh ôn tập kiến thức chuẩn bị cho bài thi cuối học kì sắp tới, rèn luyện kỹ năng giải đề thi để các em nắm được toàn bộ kiến thức chương trình Vật lí lớp 11. Chúc các em ôn tập kiểm tra đạt kết quả cao. | Đề thi KSCL lần 1 môn Toán 12 năm 2019-2020 có đáp án - Trường THPT Đoàn Thượng SỞ GD VÀ ĐT HẢI DƯƠNG ĐỀ KHẢO SÁT LẦN 1, NĂM HỌC 2019-2020 TRƯỜNG THPT ĐOÀN THƯỢNG Môn: TOÁN 12 MÃ ĐỀ THI: 382 Thời gian làm bài: 90 phút (không tính thời gian giao đề) Số câu của đề thi: 50 câu – Số trang: 08 trang - Họ và tên thí sinh: – Số báo danh : Câu 1: Đồ thị hàm số nào sau đây có ba đường tiệm cận ? 1 2x 1 x x 3 A. y . B. y . C. y . D. y . 1 x 4 x2 2 x x 9 5x 1 Câu 2: Cho hàm số y ax 4 bx 2 c có đồ thị như hình vẽ bên.

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.