TAILIEUCHUNG - Đề kiểm tra giữa HK1 môn Toán 12 năm 2019-2020 có đáp án - Trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành

Với mong muốn giúp các bạn đạt kết quả cao trong kì kiểm tra giữa HK1 sắp tới, đã sưu tầm và chọn lọc gửi đến các bạn Đề kiểm tra giữa HK1 môn Toán 12 năm 2019-2020 có đáp án - Trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành, hi vọng đây sẽ là tư liệu ôn tập hiệu quả giúp các em đạt kết quả cao trong kì thi. ! | Đề kiểm tra giữa HK1 môn Toán 12 năm 2019-2020 có đáp án - Trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I TRƯỜNG THCS&THPT NGUYỄN TẤT THÀNH Năm học: 2019-2020 Lớp: 12 Môn: Toán Thời gian làm bài: 90 phút Họ và tên học sinh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mã đề thi 123 Câu 1. Thể tích khối lăng trụ có diện tích đáy B và chiều cao h được tính theo công thức: 4 1 A. V 3Bh B. V Bh C. V Bh D. V Bh . 3 3 Câu 2. Đồ thị hàm số y x3 x 2 2 x 2 cắt trục hoành tại điểm có tọa độ là: A. 1;0 B. 0; 1 C. 0; 2 D. 1; 0 . Câu 3. Cho hàm số y f x có bảng biến thiên như hình bên. Hàm số y f x đồng biến trên khoảng nào dưới đây? A. ( 3;1) B. ( ; 0) C. ( 1; 2) D. (0; ) . Câu 4. Giá trị lớn nhất của hàm số y 1 2sin x là: A. 3 B. 2 C. 1 D. -1. Câu 5. Cho hàm số y f x có bảng biến thiên như hình vẽ. Khẳng định nào dưới đây là sai? A. Hàm số có điểm cực đại x = 0 B. Hàm số có giá trị cực tiểu là 1 C. Hàm số có giá trị lớn nhất là 3 D. Hàm số có 3 điểm cực trị. Câu 6. Hàm số y 2 x3 3x 2 5 có số điểm cực trị là: A. 2 B. 1 C. 0 D. 3. Câu 7. Cho hàm số y f (x) có đồ thị như hình bên. Giá trị lớn nhất của hàm số f(x) trên đoạn [ 0; 2 ] là: A. max f(x) 2 B. max f(x) 1 x [0;2] x [0;2] C. max f(x) 2 D. max f(x) 0 . x [0;2] x [0;2] Câu 8. Tiếp tuyến của đồ thị hàm số y x3 x 2 3x 2 tại giao điểm của đồ thị đó với trục Oy có hệ số góc bằng: A. 0 B. -3 C. -1 D. 1. 1 Câu 9. Hình bát diện đều có tất cả bao nhiêu cạnh? A. 8 B. 9 C. 12 D. 20. 2x 1 Câu 10. Cho hàm số y . Khẳng định nào sau đây là đúng? x 1 A. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng x 1 và không có tiệm cận ngang B. Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang y 2 và không có tiệm cận đứng C. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng x 1 và tiệm cận ngang y 2 D. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng x 1 và tiệm cận .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.