TAILIEUCHUNG - NguoiNongGianLamGiauKhongKhoKyThuatTrongCamQuytBuoi_NguyenDucCuong 1

KS. NGUYỄN ĐỨC CƯÒNG% ô \ u ầ í i \ I \ > I (.1 \ | K I H » \ C .K Ỹ THUẬT , QUÝT, BƯỞINHÀ XUẮT bẳnkhoa họcTự NHIỂN VÀ CŨNG . NGUYÊN ĐỨC CƯỜNG!/À'uV lAV, V h \ i ;*• ': THUẬT , ỌUÝT, BƯỞINHÀ XUẤT BÀN KHOA HỌC Tự NHIÊN VÀ CÔNG NGHỆLỜINÓI giàu là tiêu chí của cuộc sống vật chất. của Đảng và Nhà nước ta khuyến khích, tạo đ ể mọi người dân làm giàu, dân có giàu nước . Nhưng đó là sự làm giàu chính đáng, hợp pháp,.vượt lên tiêu cực, khuất tất. M uốn vậy, người nông Nam không có con đường nào khác hơn là dựa học, thực hành công nghệ mới, áp dụng tiến bộ vào sản xuất nông nghiệp, tiêu đ ề của bộ sách: “Người nông dân không khó trong giai đoạn hiện nay phải 4 nhà: Nhà nước - Nhà khoa học - Nhà - Nhà nông, đ ể giúp người nông dân một cách có hiệu quả cơ cấu cây trồng, vật mảnh vườn, đồng ruộng của mình; đ ể giúp trẻ đang sống ở nông thôn tự tạo cho mình mới ngay tại quê nhà. N ghề mới này phải bằng cách cải tạo vườn tạp gia đình, vườn quả, vườn rừng, đồng ruộng của mình bằng trang trại làm VAC, chọn nuôi con gì, trồng cây phù hợp với từng địa phương, thị trường đ ể tạo nguồn thu nhập cao, d ễ dàng tiêu thụ sản phẩmVới mong muốn giúp người nông dân Việt Nam, thức trẻ nông thôn cùng giàu lên, chúng tôi xuất sách: “Người nông dân làm giàu không kh ó ”, mỗi một cuốn sách sẽ đề cập đến kỹ thuật trồng một số loại cây nào đó cố năng suất cao và đưa quả kinh tế cao đáp úng việc cung cấp cho nội địa và xuất khẩuTrong khuôn khổ cuốn sách này, chúng tôi giới bạn đọc một nghề - đó ỉà kỹ thuật trồng cam, quýt, bưăĐ ể giúp những người muốn làm giàu từ nghề ăn quả, chúng tôi cho ra mắt cuốn sách “Kỹ cam, quýt bưởi” nằm trong bộ sách “Người ỉàm giàu không khó” do KS. Nguyễn Đức soạnHy vọng những thông tin trong cuốn sách sẽ cưng cẫp một số kiến thức cơ bản giúp bà con áp dựng cho mô hình trồng cây ăn quả trong mình vê kỹ thuật trông và chăm sóc cam, quýt,.bưởi, phòng trừ sâu bệnh hại, góp phân nâng suât, chát lượng đáp ứng nhu câu ngày và khăt khe của thị trường thê giới cũng nướcXin trân trọng giới thiệu cuốn sách với bạn đọcNHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC Tự NHIÊN VÀ CÔNG NGHỆ4.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.