TAILIEUCHUNG - Để không bất ngờ trước cơ hội và nguy cơ

Chúng tôi tin vào sức mạnh của biên độ, thậm chí chúng tôi còn đặt tên cho kết quả nghiên cứu tại Deloitte của mình là Trung tâm Biên độ. Vì vậy câu hỏi: Biên độ là gì? Và nó khác với vùng rìa như thế nào? Là một câu hỏi hợp lý. | Để không bất ngờ trước cả cơ hội và nguy cơ Chúng tôi tin vào sức mạnh của biên độ thậm chí chúng tôi còn đặt tên cho kết quả nghiên cứu tại Deloitte của mình là Trung tâm Biên độ. Vì vậy câu hỏi Biên độ là gì Và nó khác với vùng rìa như thế nào Là một câu hỏi hợp lý. Theo định nghĩa Vùng rìa là biên hạn. Một nhóm chính trị có quan điểm cực đoan. Một phong trào nghệ thuật không có tham vọng thương mại hoặc không có khẳ năng thương mại. Hầu hết chúng ta đều cố tránh vùng rìa trừ khi chúng ta đang cố để đạt được một cái gì đấy bởi vì hiếm khi vùng rìa làm cho nơi nào đó có ích. Một cách ẩn dụ chúng là điểm cuối. Chúng không phát triển đủ lớn hoặc đủ mạnh để ảnh hưởng đến trung tâm - cái mà chúng tôi gọi là cốt lõi - của xã hội và thương mại. Biên độ cũng giống như vùng rìa tồn tại trên vùng ngoại biên của một miền hoặc một vùng cụ thể. Nhưng đó cũng chính là nơi những điểm tương đồng của chúng kết thúc. Trong kinh doanh biên độ là những nơi mà tiềm năng cao nhất để đổi mới và phát triển . Chúng chính là nơi những nhu cầu chưa được đáp ứng giao thoa với những khả năng chưa được khai thác. Hãy xem một ví dụ sau Phong trào wellness movement phong trào y tế một số người nghĩ có thể không thừa nhận dịch vụ y tế truyền thống. Vậy phong trào này là biên độ hay vùng rìa Mặt khác cũng khó để tưởng tưởng rằng hiện nay nó là một nhóm manh mún gồm những lĩnh vực đa dạng khác nhau- từ lĩnh vực châm cứu đến unani chữa bệnh bằng những biểu tượng của cuộc sống- đang phát triển thành một lực lượng gắn kết. Nếu họ vẫn là những nhóm manh mún như vậy thì khả năng họ vẫn thuộc vùng rìa. Nhưng họ sẽ là gì nếu họ kết hợp với nhau trong theo một cách ý nghĩa hơn Ví dụ như nếu ai đó bắt đầu công việc kinh doanh là tư vấn sức khoẻ thì liệu người này này có thể trở lên tương đương với một nhà tư vấn tài chính cá nhân không như trong trường hợp này khi tập trung hợp nhất một mảng rộng các dịch vụ y tế và tạo ra được cách tiếp cận với những dịch vụ y tế chuyên môn ví dụ như chữa bệnh bằng thiên

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
50    15    0    28-02-2021