TAILIEUCHUNG - ĐỀ TÀI " CISCO SYSTEMS – INC "

Tập đoàn hệ thống Cisco được thành lập năm 1984 bởi hai nhà khoa học về máy tính và bắt đầu trở nên nổi tiếng năm 1990. Sản phảm đầu tiên của công ty là " Bộ định tuyến " , kết nối với phần mềm và phần cứng hoạt động như hệ thống giao thông trên tổ hợp mạng TCP/IP1 để tạo ra mạng | LỚP TH QTTN TMĐT B2B CISCO SYSTEMS - INC NHOM 4 Lucious Nero 20 1 0 1 CISCO SYSTEMS - INC NHÓM 4 NỘI DUNG CISCO SYSTEMS I. KHÁCH HÀNG VÀ ĐỐI TÁC CỦA CISCO .4 1. Khách hàng .4 2. ĐỐI II. SẢN PHẨM DỊCH VỤ CỦA CISCO 1. Network SYSTEMS .7 2. Collaboration Voice and 3. Data III. QUY TRÌNH ĐẶT HÀNG VÀ XỬ LÝ ĐƠN 1. Quy trình giao 2. XỬ LÝ THANH 3. Dịch vụ sau bán IV. THUẬN LỜI VÀ KHÓ 1. THUẬN LỢI 22 2. Khó 2 CISCO SYSTEMS - INC NHÓM 4 Cisco Systems Inc. Loại hình . Public NASDAQ CSCO Thành lập San Francisco California USA 1984 Trụ sở San Jose CA Thành viên chủ chốt John T. Chambers - Chairman and CEO Ngành nghề máy tính - mạng Thu nhập tỉ USD 2007 Lãi thực tỉ USD 2007 Nhân viên 2008 Khẩu hiệu Welcome to the human network Website http Là 1 trong 50 công ty được ngưỡng mộ nhất thế giới của Fortune TT Tên Công ty TT Tên Công ty 1 Apple 26 Starbucks 2 Google 27 Singapore Airlines 3 Berkshire Hathaway 28 Exxon Mobil 4 Johnson Johnson 29 American Express 5 30 Nordstrom 6 Procter Gamble 31 Intel 7 Toyota Motor 32 Hewlett-Packard 8 Goldman Sachs 33 UPS 9 Wal-Mart Stores 34 Nestlé 10 Coca-Cola 35 Caterpillar 11 Microsof 36 Honda Motor 12 Southwest Airlines 37 Best .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN