TAILIEUCHUNG - MỘT SỐ HÌNH THỨC LỪA ĐẢO TÀI CHÍNH QUỐC TẾ

Thông tin được sưu tầm từ Phòng Thương mại Quốc tế ICC và tổng hợp từ những trường hợp thực tế đã xảy ra tại Việt Nam và nước ngoài. Phần lớn bọn tội phạm có tổ chức, bọn khủng bố đều dùng “nguyên tắc tế bào” mà các tổ chức gián điệp sử dụng rộng rãi. Tế bào: là nhóm thấp nhất và có khả năng mở rộng nhất trong mạng lưới gián điệp. | Qgribqnk MỘT SỐ HÌNH THỨC LỪA ĐẢO TÀI CHÍNH QUỐC TẾ Thông tin được sưu tầm từ Phòng Thương mại Quốc tế ICC và tổng hợp từ những trường hợp thực tế đã xảy ra tại Việt Nam và nước ngoài I. MỘT SỐ NÉT CƠ BẢN VỀ LỪA ĐẢO THÔNG QUA CÁC CÔNG CỤ TÀI CHÍNH 1. Mô hình lừa đảo . Nguyên tắc tế bào và hình tháp Phần lớn bọn tội phạm có tổ chức bọn khủng bố đều dùng nguyên tắc tế bào mà các tổ chức gián điệp sử dụng rộng rãi. Tế bào là nhóm thấp nhất và có khả năng mở rộng nhất trong mạng lưới gián điệp. Các tế bào được sử dụng để bảo vệ những người ở trên đỉnh của Kim tự tháp khỏi bị phát hiện và quan trọng hơn là khỏi bị truy tố đối với các tội ác mà chúng phạm phải. Những người thực hiện vai trò tế bào thường được trả tiền để thực hiện các chức năng nhất định ví dụ những người môi giới giới thiệu các khách hàng giàu có của họ với các hoạt động đầu tư bất hợp pháp. Mô hình dưới đây mô tả cách thức đơn giản của hành vi lừa đảo thông qua các công cụ tài chính. Trong thực tế nó có thể liên quan đến nhiều người. Cách thức gian lận này đã được bọn tội phạm thực hiện rất thành công đặc biệt là tội phạm trí thức cổ cồn trắng khiến cho các cơ quan điều tra rất khó khăn để phác họa được mô hình lừa đảo như với các loại tội phạm buôn bán ma túy rửa tiền khủng bố tống tiền. Mục tiêu lựa chọn lừa đảo Các công cụ tài chính được sử dụng Danh nghĩa của người đứng tên giao dịch Ngân hàng Công ty bảo hiểm Công ty tài chính Nhà đầu tư Quỹ tài chính Công ty chứng khoán Tổ chức từ thiện Thư tín dụng dự phòng Thư tín dụng Bảo lãnh ngân hàng Trái phiếu người cầm giữ Chứng chỉ tiền gửi Cổ phiếu Trái phiếu kho bạc Mỹ Hối phiếu Chứng nhận ký gửi tài sản vàng chứng từ có gia. Nhà tư vấn tài chính Người môi giới Người thương lượng Đại diện tài chính Địa chỉ trên trang Web Hộp thư điện tử . Mục tiêu lựa chọn lừa đảo Cột thứ nhất trên mô hình trên đây bao gồm những đối tượng có nguy cơ bị lừa đảo cao những người sẽ mất tiền mất ngay hoặc cuối cùng sẽ phải mất . Chiêu thức lừa đảo không có gì hơn là