TAILIEUCHUNG - Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 10 - ThS. Bùi Phước Quãng

Bài giảng "Quản trị tài chính - Chương 10: Chi phí sử dụng vốn" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, tính chi phí vốn thành phần, chi phí vốn biên tế (MCC). Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn này và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. | Chương 10 CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN 1 Chi phí sử dụng vốn Khái niệm Tính chi phí vốn thành phần Chi phí vốn biên tế (MCC) 2 . Khái niệm Suất sinh lời kỳ vọng theo mức nhu cầu vốn của thị trường Số tiền phải trả để có quyền sử dụng vốn Khoản lợi nhuận phải hứa hẹn trả khi nhận vốn từ thị trường: vốn vay hoặc vốn CP 3 . CPV là một chức năng của đầu tư CPV hình thành trên quan hệ cung cầu của TT vốn dài hạn DA được đánh giá tại mức CPV cơ hội của nó Suất sinh lợi tối thiểu để nhà đầu tư chấp nhận Thu nhập từ đầu tư phải lớn hơn CPV 4 . CPV là một quan điểm tiên tiến Trên phương diện TS: là suất CK chuyển đổi ngân lưu tương lai về hiện tại Trên phương diện vốn vay: CP kinh tế để DN huy động vốn Trên phương diện nhà đầu tư: suất sinh lợi kỳ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.