TAILIEUCHUNG - Đề kiểm tra HK 1 môn Vật lý lớp 11 năm 2010 - THPT Ba Sơn - Đề 1

Mời các em cùng tham khảo Đề kiểm tra HK 1 môn Vật lý lớp 11 năm 2010 - THPT Ba Sơn - Đề 1, đề thi gồm 2 phần trắc nghiệm và phần viết sẽ giúp các em dễ dàng hơn trong việc ôn tập và nâng cao kiến thức. Chúc các em đạt kết quả cao trong kì kiểm tra! | Sở GD – ĐT Lạng Sơn. Trường THPT Ba Sơn. Họ tên:. Lớp : Đề 1 Câu TL Câu TL ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I Môn: VẬT LÝ 11 BAN CƠ BẢN Năm học: 2010-2011 Thời gian:60 phút. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Câu 1. .Dịng điện trong chất điện phân là dịng chuyển dời cĩ hướng của : A. các ion dương tan trong dung dịch. B. cc chất tan trong dung dịch. C. các ion âm và ion dương theo chiều điện trường trong dung dịch điện phân. D. các ion âm và ion dương dưới tác dụng của điện trường trong dung dịch điện phân. Câu 2. .Đại lượng no sau đy khơng lin quan đến cường độ điện trường của một điện tích điểm Q tại một điểm? A. Điện tích Q. B. Điện tích thử q. C. Khoảng cch r từ Q đến q. D. Hằng số điện mơi của mơi trường. Câu 3. Môi trường nào sau đây không chứa điện tích tự do? A. Nước Sông. B. Nước mưa. C. Nước cất. D. Nước biển. Câu 4. .Khi niệm no sau đy cho biết độ mạnh yếu của điện trường tại một điểm? A. Điện trường. B. Điện tích. C. Cường độ điện trường. D. Đường sức điện. Câu 5. .Đơn vị đo suất điện động là: A. ampe. B. Culơng. C. Ot. D. Vơn. Câu 6. .Một dy bạch kim ở cĩ điện trở suất Tính điện trở suất của dy dẫn ny ở 0 500 C coi rằng điện trở suất của bạch kim trong khoảng nhiệt độ này tăng tỉ lệ bậc nhất theo nhiệt độ với hệ số điện trở A. B. C. D. Câu 7. .Hai tấm kim loại đặt song song cách nhau 2cm được nhiễm điện bằng nhau và trái dấu. Muốn làm dịch chuyển diện tích q = + C ta cần tốn 1 cơng A = J. Cường độ điện trường giữa hai tấm là A. 500V/m. B. 100V/m. C. 200V/m. D. 400V/m. Câu 8. .Trong trường hợp no sau đy ta cĩ thể coi cc vật nhiễm điện l cc điện tích điểm? A. Hai quả cầu lớn đặt gần nhau. B. Hai thanh nhựa đặt gần nhau. C. Một thanh nhựa v một quả cầu đặt gần nhau. D. Hai quả cầu nhỏ đặt xa nhau. Câu 9. .Điện trường trong khí quyển gần mặt đất có cường độ 200 V/m, hướng thẳng

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.