TAILIEUCHUNG - Bài giảng Tin học cơ sở (Phần 2): Chương 1 - ĐH Giao thông vận tải

Bài giảng "Tin học cơ sở - Chương 1: Tổng quan về ngôn ngữ lập trình C" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu chung, bộ ký tự và từ khóa, các kiểu dữ liệu chuẩn, các kiểu dữ liệu chuẩn,. . | Giới thiệu chung C và ngôn ngữ phát triển của nó là C++ được phổ biến khá rộng rãi và là một trong những ngôn ngữ lập trình chủ yếu trong việc xây dựng những phần mềm hiện nay. Lịch sử phát triển : 1972 • C được ra đời và phát triển bởi hai nhà khoa học máy tính là Brian và Dennis Ritchie. 1978 1989 • Cuốn sách “The C Programming Language” được xuất bản lần đầu tiên để giới thiệu ngôn ngữ C. 2 • Phiên bản chuẩn hóa ANSI được công bố trong cuốn “The C Programming Language”. Xuất bản lần hai Khoa CNTT - Bài giảng THDC - Khối ngành kỹ thuật Giới thiệu chung Cuốn “The c programming language” xuất bản lần 2 Dennis MacAlistair Ritchie ( 09/09/1941 – 12/10/2011) 3 Khoa CNTT - Bài giảng THDC - Khối ngành kỹ thuật Đặc điểm của ngôn ngữ C Phân biệt chữ hoa và chữ thường. Có số phép toán và thư viện hàm phong phú. Các biểu thức được biểu diễn bằng những chuỗi ký tự ngắn gọn Tương thích với nhiều hệ điều hành như Unix, Windows 4 Khoa CNTT - Bài giảng THDC - Khối ngành kỹ thuật Trình biên dịch Trình biên dịch hay phần mềm biên dịch (compiler) là một chương trình máy tính làm công việc dịch một chuỗi các câu lệnh được viết bằng một ngôn ngữ lập trình thành một chương trình tương đương nhưng ở dưới dạng một ngôn ngữ máy tính. Những trình dịch về C ngày nay thường được cung cấp kèm chung với C++. Sau đây là danh sách một số trình dịch phổ biến: GCC Borland C/C++ Microsoft Visual Studio Turbo C/C++ C Free Dev C/C++ Code Block 5 Khoa CNTT - Bài giảng THDC - Khối ngành kỹ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.