TAILIEUCHUNG - Bài giảng Tin học cơ sở (Phần 1): Chương 1 - ĐH Giao thông vận tải (tt)

Bài giảng "Tin học cơ sở - Chương 1: Các khái niệm cơ bản về tin học" cung cấp cho người học các kiến thức: Máy tính điện tử là gì, các đặc điểm của máy tính điện tử, lịch sử phát triển của máy tính điện tử, những điều tổng quan cần hiểu biết về máy tính điện tử. . | Giới thiệu chung Máy Các tính điện tử là gì? đặc điểm của máy tính điện tử Lịch sử phát triển của máy tính điện tử Những điều tổng quan cần hiểu biết về máy tính điện tử Máy tính điện tử Ngày nay máy tính hiện diện ở khắp mọi nơi giúp đáp ứng nhu cầu trao đổi và xử lý thông tin của nhiều người tiêu dùng khác nhau. Máy tính điện tử là gì? Máy tính là một thiết bị điện tử hoạt động dưới sự điều khiển của các chỉ thị được lưu trữ trong bộ nhớ Phân loại máy tính Siêu máy tính Là loại mạnh nhất, nhanh nhất và đắt nhất Được sử dụng cho các lĩnh vực quan trọng những bài toán cần xử lí dữ liệu lớn và tính toán phức tạp như dự báo thời tiết, nghiên cứu sự biến đổi của khí hậu, nghiên cứu năng lượng hạt nhân, khai thác dầu khí, thiết kế tên lửa, thiết kế máy .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.