TAILIEUCHUNG - Đề thi thử THPT Quốc gia môn Địa lí năm 2019 lần 1 - Sở GD&ĐT Nghệ An - Mã đề 318

Hi vọng Đề thi thử THPT Quốc gia môn Địa lí năm 2019 lần 1 - Sở GD&ĐT Nghệ An - Mã đề 318 sẽ cung cấp những kiến thức bổ ích cho các bạn trong quá trình học tập nâng cao kiến thức trước khi bước vào kì thi của mình. . | SỞ GD&ĐT NGHỆ AN LIÊN TRƯỜNG THPT (Đề thi có 04 trang) KÌ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1 NĂM 2019 Bài thi: KHOA HỌC XÃ HỘI Môn thi thành phần: ĐỊA LÍ Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Họ và tên thí sinh:. SBD: Mã đề 318 Câu 41: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, cho biết năm 2005 tỉ lệ sử dụng lao động phân theo khu vực kinh tế (I, II, III) lần lượt là: A. 65,1% - 13,1% - 21,8% . B. 57,2% - 18,2% - 24,6%. C. 25,0% - 16,4% - 58,6%. D. 53,9% - 20,0% - 26,1%. Câu 42: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, cho biết nhận định nào đúng về hệ thống sông Mê Công của nước ta? A. Có lưu lượng nước trung bình nhỏ hơn sông Hồng. B. Có diện tích lưu vực lớn nhất nước ta. C. Quanh năm lưu lượng nước trên m3/s. D. Đỉnh lũ cao nhất từ tháng 9 đến tháng 12. Câu 43: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết các trạm khí hậu nào sau đây có chế độ mưa vào thu - đông tiêu biểu ở nước ta? A. Hà Nội, Điện Biên, Lạng Sơn. B. Đà Lạt, Cần Thơ, Cà Mau. C. Đồng Hới, Đà Nẵng, Nha Trang. D. Sa Pa, Lạng Sơn, Hà Nội. Câu 44: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết vì sao khu vực Duyên hải cực Nam Trung Bộ (Ninh Thuận - Bình Thuận) có lượng mưa dưới 800 mm? Là do A. có dòng biển lạnh ven bờ, địa hình vuông góc hướng gió. B. có hướng địa hình song song hướng gió, dòng biển nóng ven bờ C. có các sườn đón gió, có dải hội tụ nhiệt đới hoạt động. D. địa hình song song hướng gió, dòng biển lạnh ven bờ. Câu 45: Nền nhiệt ẩm cao tác động rất lớn đến sản xuất nông nghiệp, được thể hiện ở A. đa dạng cây trồng, vật nuôi. B. có sự phân mùa khí hậu. C. có tính mùa vụ sản xuất. D. lượng nước lớn cho trồng lúa gạo. Câu 46: Đặc điểm nào sau đây thể hiện hoạt động của bão ở nước ta? A. Diễn ra suốt năm và trên phạm vi cả nước. B. Mùa bão chậm dần từ Bắc vào Nam. C. Chỉ diễn ra ở phía bắc vĩ tuyến 16 0 B. D. Bão tập trung nhiều nhất từ tháng 6 đến tháng 9. Câu 47: Cho bảng số liệu: TỔNG .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.