TAILIEUCHUNG - Lãnh đạo trong thời kỳ thay đổi khí hậu

Đầu năm nay, tại Hội nghị thượng đỉnh các nhà kinh tế học về bền vững, Paul Polman, CEO của hãng sản phẩm tiêu dùng khổng lồ Unilever trị giá gần 40 tỷ Euro tuyên bố: "Chúng tôi đã đề ra tầm nhìn mới cho công ty - đó là thách thức khó khăn của việc tăng gấp đôi quy mô trong khi giảm các tác động đến môi trường". | Lãnh đạo trong thời kỳ thay đổi khí hậu Đầu năm nay tại Hội nghị thượng đỉnh các nhà kinh tế học về bền vững Paul Polman CEO của häng sản phẩm tiêu dùng khổng lồ Unilever trị giá gần 40 tỷ Euro tuyên bố Chúng tôi đã đề ra tầm nhìn mới cho công ty - đó là thách thức khó khăn của việc tăng gấp đôi quy mô trong khi giảm các tác động đến môi trường . Doanh nghiệp có thể làm được rất nhiều điều mà không cần đến sự giúp sức của các chính trị gia - cho dù trong chuỗi cung cấp các nhà máy hoặc trong thiết kế sản phẩm hoặc trong việc sử dụng thương hiệu của họ để giáo dục mọi người về cuộc sống bền vững hơn. Khẩn trương và dành ưu tiên cho việc xử lý vấn đề này sẽ tạo ra những phán đoán kinh doanh tốt. Các công ty nắm bắt được điều này và biến nó trở thành một phần trong chiến lược của mình sẽ nhận được mức tăng trưởng cao hơn với chi phí thấp hơn. Những công ty đợi đến lúc bắt buộc phải hành động hoặc các công ty chỉ coi nó là danh tiếng quản lý hoặc trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp sẽ không làm được gì nhiều trong khi đã quá muộn và thậm chí có thể không tồn tại được. Khi cho rằng Unilever có thể đồng thời giảm các tác động đến môi trường một cách đáng kể mà vẫn tạo ra nhiều tiền Polman đã thuộc về nhóm các CEO xuất sắc gồm cả John Chambers của Cisco người đã từng tuyên bố cho rằng hệ thống mạng lưới điện thông minh sẽ còn tuyệt vời hơncả Internet. Và Louis Chênevert tại UTC người nhận thấy sự cần thiết của việc giảm sử dụng năng lượng và hiệu ứng nhà kính là một nguồn cơ hội vô tận . Đây là một mặt của khả năng lãnh đạo hiệu quả trong thời kỳ thay đổi khí hậu việc ghi nhận các thách thức mà chúng ta đang phải đối mặt - không phải chỉ liên quan đến khí thải hiệu ứng nhà kính mà còn liên quan tới việc khan hiếm nguồn nước ngày càng tăng và sự suy giảm nhanh chóng của hệ thống tự nhiên mà chúng ta vẫn phụ thuộc vào - đồng thời là những cơ hội kiếm ra rất nhiều tiền. Tuy vậy tôi ngờ rằng đấy chỉ là một mặt của vấn đề. Tôi nghĩ mặt kia của vấn đề có thể là sự công nhận .