TAILIEUCHUNG - Tính chủ động trong việc xây dựng kế hoạch học tập của sinh viên trường Đại học Khoa học, Đại học Huế hiện nay

Kết quả nghiên cứu của bài viết cho thấy phần lớn sinh viên trường Đại học Khoa học vẫn chưa tích cực, khá thụ động trong quá trình xây dựng kế hoạch học tập. Để giúp sinh viên tăng cường tính chủ động trong xây dựng kế hoạch học tập, cần phải có sự nỗ lực từ nhiều phía: từ bản thân của người học, từ phương pháp giảng dạy và đánh giá của giảng viên đến công tác quản lý của các khoa, phòng ban chức năng trong toàn trường. | TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, Trường Đại học Khoa học – ĐH Huế Tập 6, Số 2 (2016) TÍNH CHỦ ĐỘNG TRONG VIỆC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC, ĐẠI HỌC HUẾ HIỆN NAY Võ Nữ Hải Yến Khoa Xã hội học, Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế Email: TÓM TẮT Xây dựng kế hoạch học tập là một kỹ năng hết sức quan trọng và cần thiết đối với mỗi người học, nhất là trong đào tạo theo học chế tín chỉ hiện nay. Việc lập kế hoạch học tập bao gồm nhiều hoạt động như: lập thời gian biểu; tìm phương pháp học phù hợp; tìm đọc giáo trình, tài liệu tham khảo; chuẩn bị bài trước khi đến lớp; dành thời gian cho việc tự học Kết quả nghiên cứu cho thấy, phần lớn sinh viên trường Đại học Khoa học vẫn chưa tích cực, khá thụ động trong quá trình xây dựng kế hoạch học tập. Để giúp sinh viên tăng cường tính chủ động trong xây dựng kế hoạch học tập, cần phải có sự nỗ lực từ nhiều phía: từ bản thân của người học, từ phương pháp giảng dạy và đánh giá của giảng viên đến công tác quản lý của các khoa, phòng ban chức năng trong toàn trường. Từ khóa: chủ động, kế hoạch học tập, sinh viên. 1. MỞ ĐẦU Xây dựng kế hoạch là một quá trình ấn định những mục tiêu và xác định biện pháp tốt nhất để thực hiện được những mục tiêu đó. Khoa học tâm lý sư phạm cho rằng, để đạt kết quả cao trong học tập, mỗi người học cần phải biết xây dựng kế hoạch học tập riêng phù hợp với bản thân. Nếu không có kế hoạch thì không làm chủ được thời gian, nhất là khi có điều gì bất trắc xảy đến [3, tr. 43]. Do đó, việc lập kế hoạch là một kỹ năng hết sức quan trọng và cần thiết đối với mỗi người học, nhất là trong đào tạo theo học chế tín chỉ hiện nay, bởi nó sẽ giúp sinh viên làm việc có khoa học, chủ động về thời gian, xác định được mục tiêu và có những giải pháp phù hợp để thực hiện mục tiêu đó một cách tốt nhất và điều đó chắc chắn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả học tập của họ. Tuy nhiên, trên thực tế, trong quá trình học tập, sinh viên trường Đại học Khoa học đã thực sự

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.