TAILIEUCHUNG - Quan hệ kinh tế Trung Quốc – ASEAN (2002-2012)

Bài viết này trình bày về quan hệ kinh tế Trung Quốc - ASEAN trong giai đoạn 2002-2012 đã tiến triển nhanh chóng và đạt được những thành tựu quan trọng. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đã đạt được, Trung Quốc và ASEAN cũng phải đối mặt với nhiều vấn đề khó khăn, thách thức. | TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế Tập 5, Số 2 (2016) QUAN HỆ KINH TẾ TRUNG QUỐC – ASEAN (2002 - 2012) Mai Thúy Bảo Hạnh Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế Email: bhanhdph@ TÓM TẮT Quan hệ kinh tế Trung Quốc - ASEAN là một trong những mối quan hệ khá phức tạp trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Trải qua quá trình lịch sử nhiều thăng trầm, trong những thập niên gần đây , Trung Quốc và ASEAN đã xích lại gần nhau, hợp tác chặt chẽ cùng phát triển. Bước sang thế kỷ XXI, quan hệ kinh tế Trung Quốc và ASEAN đã tạo ra những bước tiến vượt bậc so với nhiều mối quan hệ quốc tế khác trong khu vực và trên thế giới. Tuy nhiên, mối quan hệ này vẫn còn tồn tại những khó khăn, trở ngại đòi hỏi hai bên cần phải tháo gỡ và giải quyết để tương xứng với tiềm năng thế mạnh của mỗi bên. Bài viết dưới đây đề cập đến những thành tựu và khó khăn, thách thức trong quan hệ kinh tế Trung Quốc – ASEAN (2002 – 2012). Từ khóa: quan hệ kinh tế, Trung Quốc, ASEAN. MỞ ĐẦU Từ năm 2002 đến năm 2012 là một khoảng thời gian không dài nhưng cả Trung Quốc và ASEAN đều rất cố gắng thúc đẩy mối quan hệ hai bên lên một tầm cao mới. Do vậy, quan hệ kinh tế Trung Quốc - ASEAN trong giai đoạn này đã tiến triển nhanh chóng và đạt được những thành tựu quan trọng. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đã đạt được, Trung Quốc và ASEAN cũng phải đối mặt với nhiều vấn đề khó khăn, thách thức. 1. NHỮNG THÀNH TỰU ĐẠT ĐƯỢC TRONG QUAN HỆ KINH TẾ TRUNG QUỐC ASEAN (2002 - 2012) Sự ra đời của Khu vực mậu dịch tự do Trung Quốc – ASEAN (ASEAN - China Free Trade Area - ACFTA ) vào năm 2002 là một mốc quan trọng trong mối quan hệ kinh tế Trung Quốc - ASEAN. Nó thể hiện sự tin tưởng lẫn nhau cũng như nhu cầu thực tế đi sâu hợp tác giữa hai bên. ACFTA đã tác động mạnh mẽ đến quan hệ kinh tế giữa Trung Quốc và ASEAN, thúc đẩy thương mại song phương tăng trưởng nhanh chóng. Để đánh giá đúng tác động của ACFTA, trước hết cần trở lại các mục tiêu mà ASEAN và Trung .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.