TAILIEUCHUNG - Đề thi thử THPT Quốc gia lần II năm học 2017 môn Hóa học - Đại học Vinh (Mã đề 132)

Đề thi thử THPT Quốc gia lần II năm học 2017 môn Hóa học - Đại học Vinh (Mã đề 132) gồm các bài tập điển hình giúp các em nắm vững được cách làm bài thi để làm bài thi một cách tốt nhất, ngoài ra đề thi còn giúp các em ôn thi một cách hiệu quả. . | Nhận thêm tài liệu miễn phí : tại đây Tài liệu sưu tầm bởi : Luyện thi THPT Quốc gia môn Khoa học tự nhiên Thi thử miễn phí tại : TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN (Đề thi có 04 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN II NĂM 2017 Bài thi: Khoa học Tự nhiên, Môn: HÓA HỌC Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Họ, tên thí sinh:Số báo danh: Mã đề thi 132 Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Ag = 108. Câu 1: Hợp chất hữu cơ X có công thức hóa học: H2N-CH(CH3)-COOH. Ký hiệu của X là A. Gly. B. Ala. C. Val. D. Glu. Câu 2: Ngâm một lá kim loại X có khối lượng 32 gam trong dung dịch HCl, sau khi thu được 2,24 lít khí (đktc) thì khối lượng lá kim loại đã giảm đi 7,5% so với ban đầu. X là kim loại nào trong các kim loại sau? A. Al. B. Mg. C. Fe. D. Ca. Câu 3: Thành phần chính của quặng xiđerit là A. Fe2O3. B. Al2O3. C. FeS2. D. FeCO3. Câu 4: Kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất là A. Na. B. Fe. C. Hg. D. Cu. Câu 5: Lên men 60 gam glucozơ, lượng khí CO2 sinh ra hấp thụ hết vào nước vôi trong thu được 12 gam kết tủa và khối lượng dung dịch sau phản ứng tăng lên 10 gam so với khối lượng nước vôi trong ban đầu. Hiệu suất phản ứng lên men là A. 60,0%. B. 75,0%. C. 54,0%. D. 67,5%. Câu 6: Đun nóng 36 gam CH3COOH với 46 gam C2H5OH (xúc tác H2SO4 đặc) thu được 31,68 gam este. Hiệu suất của phản ứng este hóa là A. 50,0%. B. 40,0%. C. 75,0%. D. 60,0%. Câu 7: Hai dây phơi làm bằng hai kim loại nguyên chất là Cu và Al, được nối với nhau rồi để trong không khí ẩm. Chỗ nối của 2 dây kim loại có thể xảy ra hiện tượng nào sau đây? A. Xảy ra hiện tượng ăn mòn điện hóa, Cu là cực âm và bị ăn mòn. B. Xảy ra hiện tượng ăn mòn điện hóa, Al là cực dương và bị ăn mòn. C. Xảy ra hiện tượng ăn mòn điện hóa, Cu là cực dương và bị ăn mòn. D. Xảy ra hiện .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.