TAILIEUCHUNG - Phong trào vì mục tiêu dân chủ của công nhân đô thị miền Nam giai đoạn 1954–1960

Bài viết nghiên cứu nhằm góp phần vào việc nghiên cứu và tìm hiểu phong trào vì mục tiêu dân chủ của công nhân đô thị miền Nam giai đoạn 1954 - 1960. nội dung chi tiết của tài liệu. | TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, Trường Đại học Khoa học – ĐH Huế Tập 6, Số 2 (2016) PHONG TRÀO VÌ MỤC TIÊU DÂN CHỦ CỦA CÔNG NHÂN ĐÔ THỊ MIỀN NAM GIAI ĐOẠN 1954 – 1960 Nguyễn Thị Thanh Huyền*, Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Thị Thắng Khoa Lý luận chính trị, Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế *Email: ntthuyenhue@ TÓM TẮT Trong giai đoạn 1954 - 1960, đối với công nhân đô thị miền Nam, Mỹ và chính quyền Ngô Đình Diệm thực hiện chính sách hai mặt, vừa mua chuộc, dụ dỗ, vừa khủng bố, trong đó khủng bố là mặt chủ yếu. Song điều dễ nhận thấy là mặc dầu bị khủng bố nặng nề nhưng phong trào công nhân không hề bị dập tắt, trái lại vẫn phát triển liên tục và quyết liệt. Các cuộc đấu tranh vì mục tiêu dân chủ của công nhân ở các đô thị miền Nam đã buộc chính quyền Ngô Đình Diệm và giới chủ phải giải quyết một số yêu sách dân chủ như quyền tự do hội họp, tự do nghiệp đoàn,. Phong trào thực sự góp phần cổ vũ các giai cấp, tầng lớp xã hội khác ở các đô thị miền Nam vùng lên đấu tranh, thiết thực gìn giữ lực lượng để khi có thời cơ, lực lượng cách mạng chuyển sang thế tiến công trực tiếp vào thành trì của Mỹ và chính quyền Ngô Đình Diệm. Từ khóa: công nhân, dân chủ, đô thị miền Nam. Để chống lại khát vọng độc lập dân tộc, thống nhất đất nước của nhân dân ta đúng như nội dung Hiệp định Genève 1954 quy định, đồng thời để tăng cường bóc lột thu lợi nhuận cao, đối với công nhân ở các đô thị miền Nam, Mỹ và chính quyền Ngô Đình Diệm đã tiến hành hầu hết các chính sách từ tư tưởng - chính trị, đến kinh tế, văn hóa - xã hội, điều cốt yếu là tách công nhân ra khỏi quỹ đạo cách mạng Việt Nam. Vượt qua những khó khăn, thử thách do kẻ thù gây ra, trong giai đoạn 1954 - 1960, công nhân ở các đô thị miền Nam đã liên tục dấy lên nhiều cuộc đấu tranh, tạo được phong trào khá sâu rộng trên hầu hết các ngành, trên khắp các đô thị, với mục tiêu đấu tranh phong phú đòi thi hành Hiệp định Genève, chống chính sách “tố Cộng”, đòi dân sinh, dân chủ,. Bài viết này góp .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.