TAILIEUCHUNG - Kỹ năng quản trị chiến lược

Chiến lược là định hướng và phạm vi của 1 tổ chức về dài hạn nhằm dành lợi thế cạnh tranh cho tổ chức thông qua việc định dạng các nguồn lực của nó trong môi trường thay đổi ,để đáp ứng nhu cầu thị trường và thỏa mãn mong đợi của các bên hữu trị chiến lược là một bộ các quyết định quản trị và các hành động xác định hiệu suất dài hạn. | QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC Giới thiêu quản trị chiến lược KHÁI NIỆM CHIẾN LƯỢC Quân sự -thời Alexander năm 330 trước công nguyên kỹ năng khai thác các lực lượng và tạo dựng hệ thống thống trị toàn cục - Luận điểm cơ bản có thể đè bẹp đối thủ - thậm chí là đối thủ mạnh hơn đông hơn - nếu có thể dẫn dắt thế trận và đưa đối thủ vào trận địa thuận lợi cho việc triển khai các khả năng của mình KHÁI NIỆM CHIẾN LƯỢC Quan điểm kinh doanh - phù hợp các năng lực tạo sự khác biệt và môi trường bên ngoài. - Chandler 1962 xác định các mục tiêu mục đích cơ bản dài hạn áp dụng một chuỗi các hành động phân bổ các nguồn lực cần .