TAILIEUCHUNG - Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH xây dựng Thiên An Hải giai đoạn 2012-1014

Trên cơ sở phân tích tình hình kinh doanh của Công ty TNHH XD Thiên An Hải để xác định giá trị kinh tế và đánh giá mặt mạnh, mặt yếu của doanh nghiệp, chỉ ra những thuận lợi và khó khăn, từ đó xác định được các nguyên nhân, đề xuất một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. | ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH TẾ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THIÊN AN HẢI GIAI ĐOẠN 2012 - 2014 ĐINH THỊ MỸ LINH Khóa học: 2012 - 2016 ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH TẾ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THIÊN AN HẢI GIAI ĐOẠN 2012 - 2014 Sinh viên thực hiện: Giáo viên hướng dẫn: ĐINH THỊ MỸ LINH Lớp: K46 TKKD Niên khóa: 2012 – 2016 NGÔ SỸ HÙNG Huế, tháng 5 năm 2016 Lời Cảm Ơn Trong suốt thời gian học tập và rèn luyện tại trường Đại học kinh tế - Đại học Huế, em đã nhận được sự chỉ dạy tận tình của quý thầy cô đặc biệt là quý thầy cô khoa Hệ Thống Thông Tin Kinh Tế đã truyền đạt cho em những kiến thức về lý thuyết cũng như thực tiễn vô cùng quý giá. Để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc em xin gửi lời chân thành cảm ơn đến tất cả quý thầy cô. Đồng thời cho em xin phép gửi lời chân thành cảm ơn đặc biệt sâu sắc đến Ngô Sỹ ùng đã tận tình giúp đỡ em trong suốt quá trình hoàn thành bài khóa luận này. Em xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo quý Công ty TNHH xây dựng Thiên An Hải, đặc biệt là anh chị phòng kế toán tài chính đã tạo điều kiện vô cùng thuận lợi cho em nghiên cứu, tiếp cận với thực tiễn và vận dụng được những kiến thức được học đồng thời biết được những nhược điểm để khắc phục, sửa đổi và hoàn thành tốt cho bài khóa luận này. Tuy vậy, do thời gian cũng như kinh nghiệm còn có hạn của một sinh viên thực tập nên trong bài báo cáo thực tập tốt nghiệp cũng không tránh khỏi những sai sót và hạn chế nhất định. Vì vậy, em rất mong nhận được sự chỉ bảo, đóng góp ý kiến của quý thầy cô và bạn bè để em có điều kiện bổ sung, nâng cao kiến thức phục vụ tốt hơn cho công tác thực tế sau này. Sinh viên Đinh Thị Mỹ Linh Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ngô Sỹ Hùng MỤC LỤC PHẦN I: PHẦN MỞ ĐẦU .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN