TAILIEUCHUNG - Điều trị ngoại khoa các bệnh tim (Kỳ 4)

Xử lý tối thiểu + Chọc hút màng tim: Có thể chọc dưới mũi ức tỳ sát mặt sau xương ức( kỹ thuật Diêu-Lafoy). + Dẫn lưu màng tim: dẫn lưu màng ngoài tim do đường Marfan ( đi từ mũi ức lên) hoặc cắt bỏ đầu trong của sụn sườn thứ 5, đẩy màng phổi ra ngoài để vào thẳng màng tim. Có thể chỉ dẫn lưu đơn thuần hoặc phối hợp dẫn lưu tới rửa để di chứng màng tim. Cắt bỏ màng tim Một số trường hợp mủ màng tim lâu ngày, dùng nhiều kháng sinh. | r J I 1 r 1 A. 1 À Điều trị ngoại khoa các bệnh tim Kỳ 4 Xử lý tối thiểu Chọc hút màng tim Có thể chọc dưới mũi ức tỳ sát mặt sau xương ức kỹ thuật Diêu-Lafoy . Dẫn lưu màng tim dẫn lưu màng ngoài tim do đường Marfan đi từ mũi ức lên hoặc cắt bỏ đầu trong của sụn sườn thứ 5 đẩy màng phổi ra ngoài để vào thẳng màng tim. Có thể chỉ dẫn lưu đơn thuần hoặc phối hợp dẫn lưu tới rửa để di chứng màng tim. Cắt bỏ màng tim Một số trường hợp mủ màng tim lâu ngày dùng nhiều kháng sinh nên mủ co đặc và đóng bánh trong màng tim chọc hút hoặc dẫn lưu không kết quả nên mổ cắt bỏ màng tim bên trái để tránh di chứng dày dính màng tim gây mê nội khí quản mở ngực trái phía trước khoang liên sườn 5 cắt bỏ phần màng tim phía trước thần kinh hoành và phía sau xương ức dẫn lưu màng tim vào màng phổi bằng một đường rạch màng tim sau thần kinh hoành. Viêm màng ngoài tim co thắt lao màng ngoài tim hoặc còn gọi là hội chứng pick hoặc dày dính màng ngoài tim di chứng của viêm mủ màng ngoài tim hoặc tràn máu màng tim . Lâm sàng thể hiện Viêm màng ngoài tim co thắt có thể do vôi hoá màng tim di chứng của bệnh iên hội chứng suy tim phải tăng dần mà không có biểu hiện bệnh lý van tim. Chụp điện quang có thể thấy hình ảnh vôi hoá màng tim hoặc khi soi không thấy co bóp. Điện tâm đồ thể hiện giảm điện thế rối loạn tái cực blốc nhánh và nếu như quá trình bệnh diển biến lâu cơ tim bị ảnh hưởng thể hiện rung nhĩ và loạn nhịp hoàn toàn. Siêu âm thấy màng tim dày hoặc vôi hoá không có dịch màng tim thất trải giãn và thất trái nhỏ. Thông tim cho biết áp lực nhĩ phải tăng và điển hình là đường biểu diễn áp lực thất phải có hình ảnh cao nguyên ở cuối thì tâm trương. Kỹ thuật mổ xẽ mổ dọc xương ức cắt bỏ màng tim tối đa phái trước phải giải phóng được thất phải động mạch phổi nhĩ phải và hai lỗ tĩnh mạch chủ trên và chủ dưới thất trái. Lưu ý và giải phóng đến sát lớp thượng tâm mạc của cơ tim. newpage 3. Phẫu thuật các bệnh tim bẩm sinh Bệnh tim bẩm sinh được chia làm hai loại các loại

TỪ KHÓA LIÊN QUAN