TAILIEUCHUNG - Bài giảng Thực hành tay nghề cơ bản: Dừng và khởi hành xe ngang dốc 10 ÷ 15(%)

nội dung bài giảng Thực hành tay nghề cơ bản "Dừng và khởi hành xe ngang dốc 10 ÷ 15(%)" dưới đây để nắm bắt được hình mẫu kích thước, trình tự thực hiện dừng và khởi hành xe ngang dốc,. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.