TAILIEUCHUNG - Các phần mềm đọc Ebooks

Tài liệu công nghệ thông tin trình bày một số phần mềm đọc Ebooks, và các đường link download những phần mềm đó. | Các phần mềm đọc Ebooks 1. Đọc file dạng *.pdf Sử dụng: Foxit Reader Chương trình xem file *.pdf nhỏ gọn, load nhanh, nhiều tính năng, xứng đáng thay thế Adobe Reader Download: 2. Đọc file dạng *.prc Sử dụng: Mobipocket Reader Desktop Download: Hoặc: 3. Đọc file dạng *.DJVU Sử dụng: DJDV Reader Download: 4. Đọc file dạng *.LIT Sử dụng: Microsoft Reader Download: 5. Đọc file dạng *.RGO Sử dụng: RepliGo Download: 6. Đọc file dạng *.PDB Sử dụng: ISilo Download: 7. Đọc file dạng *.DOC Sử dụng: Microsoft Word (trong Microsoft Office) 8. Đọc file dạng: *.RTF Sử dụng: WordPad ( có sẵn trong Windows ) 9. Đọc file dạng: *CHM, *.HLP Sử dụng: chương trình có sẵn trong Windows

TỪ KHÓA LIÊN QUAN