TAILIEUCHUNG - CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN

Để đại hội chi đoàn thành công, chi đoàn cần đầu tư thật tốt cho công tác chuẩn bị đại hội, bao gồm các bước sau: Lập kế hoạch tổ chức đại hội trên cơ sở định hướng chỉ đạo của Đoàn cấp trên. Kế hoạch cần xác định rõ: thời gian, địa điểm tổ chức đại hội, các nội dung chính trong đại hội và phân công người chuẩn bị. | ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP. HỒ CHÍ MINH BCH TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA, KHOA *** Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng .năm ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH CHI ĐOÀN: NHIỆM KỲ (20 – 20 ) CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN Nhiệm kỳ 20 -20 (Ngày tháng năm 20 ) 1. Nghi lễ - Chào cờ 2. Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu . 3. Bầu Đoàn chủ tịch, giới thiệu Thư ký 4. Đoàn Chủ tịch công bố chương trình và qui chế làm việc của Đại hội. 5. Trình bày Báo cáo tổng kết công tác Đoàn nhiệm kỳ 20-20; Phương hướng, nhiệm vụ công tác Đoàn năm học 20 -20.; Bản kiểm điểm của BCH nhiệm kỳ 20 -20 . 6. Khen thưởng (nếu có). 7. Thảo luận các báo cáo, phương hướng công tác Đoàn; biểu quyết các chỉ tiêu đề ra. 8. Đại biểu phát biểu ý kiến. 9. BCH cũ tuyên bố hết nhiệm kỳ 10. Bầu cử (xen kẽ văn nghệ) 11. Công bố kết qủa kiểm phiếu, BCH mới ra mắt Đại hội 12. Thông qua dự thảo và biểu quyết Nghị quyết Đại hội. 13. Bế mạc. BCH CHI ĐOÀN

TỪ KHÓA LIÊN QUAN