TAILIEUCHUNG - Cảm nhận về chính sách xã hội đối với phụ nữ - Trần Văn Trình

Chính sách xã hội đối với phụ nữ bao gồm vấn đề tạo việc làm, tăng thu nhập, giảm sự nghèo khổ cho người phụ nữ, việc thực hiện những phương hướng trên gắn liền với quá trình đổi mới toàn diện, sâu sắc của đất nước ta cả về mặt văn hóa, kinh tế, chính trị, văn hóa, tư tưởng. nội dung bài viết "Cảm nhận về chính sách xã hội đối với phụ nữ" dưới đây để hiểu hơn về vấn đề này. | Diễn đàn. Xã hội học số 2 - 1997 83 CẢM NHẬN VỀ CHÍNH SÁCH XÃ HỘI ĐỐI VỚI PHỤ NỮ TRẦN VĂN TRÌNH Phụ nữ có vai trò đặc biệt trong đời sống chính trị xã hội và văn hóa. Trong xã hội truyền thống do ảnh hưởng của Nho giáo người cha và người chồng có quyền tuyệt đối trong gia đình đối với phụ nữ. Trong suốt thời gian chiến tranh vai trò của phụ nữ đã thay đổi phụ nữ đã có những vị trí trong quân đội Chính phủ và đảm đương trách nhiệm bảo đảm sản xuất trong khi nam giới tham gia chiến đấu. Tuy phụ nữ đã đạt được những thành tích trong việc thiết lập sự bình đẳng trước pháp luật nhưng vị trí của họ trong xã hội vẫn thấp hơn so với nam giới. Trong gia đình phụ nữ vẫn phụ thuộc mặc dù phải gánh vác trách nhiệm chăm sóc và thu nhập cho gia đình. Hầu hết phụ nữ chỉ được quyết định về những việc lặt vặt trong nhà nuôi con và chi tiêu các bữa ăn. Đặc điểm nổi bật của phụ nữ Việt Nam là được tham gia rộng rãi vào đời sống chính trị đất nước. Hiện nay phụ nữ chiếm các vị trí quyết định trong Quốc hội. Mấy năm gần đây số đại biểu nữ tại Quốc hội tăng dần lên. Khoảng 25 số Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội là phụ nữ. Chính sách xã hội đối vợi phụ nữ Trong hệ thống các chính sách nói chung chính sách đối với phụ nữ có thể coi là chính sách xã hội vì nó đề cấp đến các mối quan hệ xã hội và điều chỉnh mối quan hệ giữa hai giới. Thực tế là các chính sách đối với phụ nữ chỉ mang lại kết quả mong muốn về bình đẳng nam nữ và công bằng giới khi vượt ra khỏi phạm vi của các chính sách xã hội hiểu theo nghĩa hẹp vươn sang các lĩnh vực kinh tế tài chính quản lý và sử dụng nguồn . .Như vậy bất kỳ chính sách nào mà mục đích cuối cùng là phục vụ con người đếu liên quan hoặc có tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến phụ nữ. Những chính sách chung không trực tiếp nhằm vào vấn đề phụ nữ hay giới song lại ảnh hưởng tới phụ nữ và tương quan giữa hai giới ví dụ như chính sách ruộng đất tiền lương thuế thu nhập. Những chính sách dành riêng cho phụ nữ như chương Lao động nữ trong Bộ Luật Lao động

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.