TAILIEUCHUNG - Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1674:1986

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1674:1986 về Quặng sắt - Phương pháp xác định hàm lượng vanadi oxit thay thế cho TCVN 1674:1975 áp dụng cho quặng sắt có hàm lượng vanadi đến 1 %. nội dung chi tiết. | . Lấy 25 ml dung dịch lọc khi hàm lượng vanadi (V) oxit lớn hơn 0,5 % hoặc 50 ml khi hàm lượng nhỏ hơn 0,5 % vào cốc dung tích 250 ml và trung hòa bằng dung dịch axit clohidric 1:1 theo metyl cam và cho dư 1 – 2 ml nữa. Cô khô dung dịch, để nguội, tẩm ướt mẫu bằng 3 ml dung dịch axit clohidric 1:1, thêm 5 ml nước và đun nhẹ cho tan hết nước kết tinh. Lọc dung dịch qua giấy lọc thường vào bình định mức 50 ml, rửa giấy lọc một vài lần bằng nước để thu được khoảng 30 – 40 ml dung dịch. Thêm 0,5 ml dung dịch hidro peoxit và vừa lắc vừa thêm từng giọt dung dịch kali pemanganat đến xuất hiện màu hồng bền. Sau 3 – 5 phút vừa lắc vừa thêm từng giọt natri nitrit đến mất hoàn toàn màu hồng của dung dịch và cho dư 1 – 2 giọt nữa. Sau đó thêm 2 ml dung dịch axit photphoric 1:2, lắc đều, thêm tiếp tục 1 ml dung dịch natri vonfamat, định mức bằng nước và lắc đều. Sau 20 phút đo cường độ màu của dung dịch ở bước sóng 400 nm. Sử dụng dung dịch so sánh cùng tiến hành song song với dung dịch mẫu và có đủ các thuốc thử.

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.