TAILIEUCHUNG - Ca dao đề tài đợi chờ - hẹn ước

Bấy lâu chàng đợi thiếp trông Bây giờ chàng hỏi, thiếp không sao đành, Mình nghiêng tai, tôi nói nhỏ cho rành, Theo mình, có thác cũng đành dạ tôi. 2. Bấy lâu chàng đợi thiếp trông (2) Bây giờ chàng hỏi, thiếp không sao đành, Mình nghiêng tai, tôi nói nhỏ cho rành | w w w fv fv fv fv Wlv Wlv Wlv Wlv Wlv Wlv W1V Ca dao đê tài đợi chờ 4 w w w fv fv fv fv Wlv Wlv Wlv Wlv Wlv Wlv Wlv 1. Bấy lâu chàng đợi thiếp trông Bây giờ chàng hỏi thiếp không sao đành Mình nghiêng tai tôi nói nhỏ cho rành Theo mình có thác cũng đành dạ tôi. 2. Bấy lâu chàng đợi thiếp trông 2 Bây giờ chàng hỏi thiếp không sao đành Mình nghiêng tai tôi nói nhỏ cho rành Theo mình có thác cũng đành dạ tôi. 3. Bấy lâu còn lạ chưa quen Hỏi hồ đã có hoa sen chưa hồ Hồ còn leo lẻo nước trong Bấy lâu chỉ dốc một lòng đợi sen 4. Bắc cầu mười hai tấm ván Lập quán bốn mươi hai tầng Cơm sôi gạo nhảy từng tưng Bán buôn nuôi mẹ cầm chừng đợi anh. 5. Bắc cây cầu mười hai tấm ván Lập cái quán chín mươi hai tầng Cơm sôi gạo nhảy tưng bừng Bán buôn nuôi mẹ cầm chừng đợi anh. 6. Bớ chiếc ghe sau chèo mau anh đợi 2 Giông gió tới rồi bờ bụi tối tăm. 7. Bớ chiếc ghe sau chèo mau anh đợi 4 Kẻo giông khói đèn bờ bụi tối tăm Ghe anh bóng láng mỏng ván nhẹ chèo Xin anh bớt một mái thả lèo đợi em Ghe anh ba chèo bớt một còn hai Trông vắn trông dài chẳng thấy ghe em. 8. Bớ chiếc ghe sau chèo mau anh đợi 5 Kẻo khuất bóng bần anh bắc em nam. 9. Bớ chiếc ghe sau chèo mau anh đợi 7 Để giông khói đèn bờ bụi tối tăm Ghe anh bóng láng mỏng ván nhẹ chèo Ghe anh ba chèo bớt một còn hai Trông vắn trông dài chẳng thấy ghe em. 10. Bớ ghe ai chờ đợi em cùng Ghe em chở nặng muốn vẫy vùng cũng không .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.