TAILIEUCHUNG - Những bài ca dao đề tài đợi chờ

Ai về chợ Mỹ quê em Mua ổi xá lỵ để mừng bà con Ổi này hương vị rất ngon Anh ơi! Ăn thử hỏi còn đợi chi! 2. Anh ơi! đợi em em đi cùng Em đang chuẩn bị theo chưn hai Bà 3. Đôi ta bàn án giao lân Mặt thì thấy mặt nằm gần thì không Cũng vì ai kẻ đợi người trông | 999999999999999999 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 s Ca dao đề tài đợi chờ 3 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 999999999999999999 1. Ai về chợ Mỹ quê em Mua ổi xá lỵ để mừng bà con Ổi này hương vị rất ngon Anh ơi Ăn thử hỏi còn đợi chi 2. Anh ơi đợi em em đi cùng Em đang chuẩn bị theo chưn hai Bà 3. Đôi ta bàn án giao lân Mặt thì thấy mặt nằm gần thì không Cũng vì ai kẻ đợi người trông Thảm sầu muốn nhảy xuống sông trầm mình Anh đừng đem dạ bất bình Bỏ em ở lại một mình bơ vơ 4. Ớ ghe ai chờ đợi em cùng Kẻo ghe em nặng vẫy vùng chẳng đi. 5. Ớ ghe sau chèo mau anh đợi Kẻo đêm tối thầm trời lợi lại mưa dông. 6. Ai lên Hương Tích cảnh thiền Dừng chân chiêm bái tôi khuyên đôi lời Hãy tin tiềm lực con người Đừng trông đừng đợi trên đời ngoài ta Cũng đừng học thói kiêu sa Khiêm cung cẩn trọng mới là chính tâm 7. Ai về đợi với em cùng Thân em nay bắc mai đông một mình Chi bằng ruộng tốt rừng xanh Vui cha vui mẹ vui anh em nhà 8. Ai về đóng ván cho dầy Đóng thuyền đợi bến đón thầy mẹ sang Thuyền lớn quan bắt chở lương Còn chiếc thuyền nhỏ cùng nường qua sông Chờ nường anh đứng anh trông Trông xa xa khuất mà lòng chơi vơi 9. Ai về Cầu Ngói Thanh Toàn Cho em về với cùng đoàn cho vui 10. Ai về nhắn nhủ cô hay Có thương anh thì đợi cho đầy ba đông Hay là cô vội lấy chồng Mặc ý tùy lòng anh chẳng dám ngăn 11. Anh đừng chê em áo rách quần phèn Anh không coi bụi hẹ nó rã bèn còn thơm

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.