TAILIEUCHUNG - Ca dao đề tài đợi chờ tình yêu

Thuyền ai đứng chực bên sông, Có lòng đợi khách hay không hỡi thuyền? Để ta kết nghĩa làm quen. 2. Thuyền ai lơ lửng bên sông Có lòng đợi khách hay không hỡi thuyền ? 3. Thuyền ai trôi nước Đợi bước tôi cùng Chiều về trời đất mông lung Phải duyên thì xích lại cho đỡ | ỉ í í í í í í í ỉ í í í íí íí íí íí m Ca dao đê tài đợi chờ 21 í í í í í í í ỉ í í í í 1. Thuyền ai đứng chực bên sông Có lòng đợi khách hay không hỡi thuyền Để ta kết nghĩa làm quen. 2. Thuyền ai lơ lửng bên sông Có lòng đợi khách hay không hỡi thuyền 3. Thuyền ai trôi nước Đợi bước tôi cùng Chiều về trời đất mông lung Phải duyên thì xích lại cho đỡ não nùng tuyết sương 4. Thuyền anh đà đến bến anh ơi Sao anh chẳng bắt cầu noi lên bờ Đặng cơn nước đục lờ đờ Cắm sào đợi nước biết bao giờ cho trong Con sông kia nước chảy đôi dòng Đèn khêu đôi ngọn em trông ngọn nào Trông thấp em lại trông cao Ngọn đèn sáng tỏ như sao trên trời Em ơi gần bến xa vời 5. Thuyền kia có nhớ bến chăng Bến nầy một dạ đăng đăng đợi thuyền Thuyền đây vẫn nhớ bến xưa Ngại e chính giữa cù lao khó qua cù lao này chẳng khó khăn gì Tiền nong đóng đủ thì thuyền cứ qua Thuyền đây vốn liếng chẳng nhiều E rằng đóng đủ thì xiêu cột buồn 6. Trăng rằm thì tỏ mười sáu trăng treo Chàng trông thiếp đợi Cũng như bà Vọng phu trông chồng. Tóc dài lại rối tợ bông Trâm cài lược giắt ngồi trông bóng đèn. 7. Trước trúc đợi mai mai không đợi trước Sao chẳng nhớ lời giao ước thuở xưa. 8. Trắng da vì bởi phấn dồi Đen da vì bởi em ngồi chợ trưa đợi anh 9. Trồng tre trước ngõ ngay hàng Tre lên mấy mắt thương chàng mấy năm Thương chàng từ thuở mười lăm Bây giờ hai mốt sáu năm rõ .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.