TAILIEUCHUNG - Ebook Phòng và chữa các chứng bệnh đau lưng: Phần 2 - PGS. Vũ Quang Bích

Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn "Phòng và chữa các chứng bệnh đau lưng", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Đau lưng ở vùng cột sống ngực và thoát vị đĩa đệm thắt lưng, các bệnh khác gây đau lưng, điều trị phục hồi chức năng chuyên biệt đau thắt lưng, dự phòng đau thắt lưng,. nội dung chi tiết. | Chương năm ĐAU LUNG ở VÙNG CỘT SÔNG NGựC VÀ THOÁT VỊ DĨA ĐỆM THẮT LUNG I. ĐAU LƯNG ỏ VÙNG CỘT SÓNG NGỰC Tại đây có một sô chứng bệnh thường gặp sau 1. Đau dây thẩn kinh liên sườn - Nguyên phát đau liên tục một bên lưng dần dần lan theo hướng chéo xuống dưỏi và ra trước tuỳ theo khu trú ờ đoạn cột sống lưng trên hay dưới. Điểm đau rất rõ khi â n vào những điểm lộ ra của những sợi thần kinh liên sườn cạnh cột sống đường giữa nách. - Thứ phát đau do bệnh lý đĩa đệm cột sống ngực lao cột sống Pott do tổn thương phổi - màng phổi hay đau qu n gan cần được chẩn đoán phân biệt. Nhiều trường hợp đau do đĩa đệm cùa một đoạn cột sống phần lớn là ờ đoạn trên cột sông ngực thì bệnh nhản có càm giác đau ở phía trong sâu mơ hồ không có điểm đau rõ rệt khi ấn trên da. Khu vực đau thường gặp nhất là vùng liên bà vai cạnh cột sống. Tỳ lệ bệnh lý đĩa đệm đoạn cột sống ngực chì chiếm 1 96 cùa các chứng bệnh đĩa đệm toàn bộ cột sông. 2. Thoát vị đĩa đệm TVĐĐ Bằng các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh CT - Scan MRI. Wolfgang Rauschning đã tổng hợp các loại thoát vị đĩa đệm ở các đoạn cột sông như sau 146 - TVDĐ cột sóng thắt lưng Khoảng 90 trường hợp khu trú ỏ L4 - L5 hoặc L5 -Sl trong đó có 33 TVĐĐ vào trong ống sông 3 trong lỗ liên đốt sống 4 ngoài lỗ liên đốt TVĐĐ sang bên. . - TVĐĐ cột sống cổ 60 - 75 TVĐĐ ờ C6 - C7 20 30 ở C5 - C6. - TVĐĐ cột sống ngực lưng chỉ gặp dưới 1 trường hợp trong dó có khoảng 15 TVĐĐ không triệu chứng mà chỉ phát hiện bằng chụp cộng hưởng từ MRI theo chuyên khảo Diagnostic Neuroradiology cùa NXB. 1994 trang 850 - 856 . Tác giả Pháp và B. Boucher đã thông báo có 6 TVĐĐ lưng kết hợp vói bệnh Scheuermann. 3. Đau rễ dây thẩn kinh sau zona Loại đau này mang các đặc điểm sau - Đau rát. - Đau bòng. - Đau như kim châm. - Đau dội lên khi chạm vào vùng da bị zona. - Có khi dị càm hoặc giảm cảm giác nông xúc giác nóng lạnh khi zona đã có sẹo biểu bì. II. THOÁT VỊ ĐÌA ĐÊM THẮT LƯNG Trong mấy chục năm gần đây hàng loạt công trình nghiên cứu cùa

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.