TAILIEUCHUNG - Ca dao đề tài đợi chờ

Ngó lên trời, trời trong lại trắng Ngó xuống nước, nước trắng lại trong Anh thương em chắc dạ bền lòng Lỡ duyên chịu lỡ, đóng cửa phòng đợi anh. 2. Ngó lên trời, trời trong lại trắng (2) Ngó xuống nước, nước trắng lại trong, Gái như em chắc dạ bền lòng, Lỡ duyên thì em chịu, đóng cửa loan phòng đợi anh. | 1. Ngó lên trời trời trong lại trắng Ngó xuống nước nước trắng lại trong Anh thương em chắc dạ bền lòng Lỡ duyên chịu lỡ đóng cửa phòng đợi anh. 2. Ngó lên trời trời trong lại trắng 2 Ngó xuống nước nước trắng lại trong Gái như em chắc dạ bền lòng Lỡ duyên thì em chịu đóng cửa loan phòng đợi anh. 3. Ngó lên trời trời trong lại trắng 5 Ngó xuống nước nước trắng lại trong Gái như em chắc dạ bền lòng Lỡ duyên thì em chịu đóng cửa loan phòng đợi anh. 4. Nhạn nam cá bắc Con bay tắt con bay vòng Duyên gặp duyên không kết nghĩa đóng cửa phòng đợi nơi đâu. 5. Nhạn Nam én Bắc Con bay tắt con bay vòng Duyên gặp duyên không kết nghĩa đóng cửa phòng đợi nơi đâu 6. Nhạn về biển Bắc nhạn ơi Bao giờ nhạn hồi để én đợi trông 7. Nhạn về biển Bắc nhạn ôi Bao thuở nhạn hồi để én đợi trông. 8. Nhạn về biển Bắc nhạn ôi 2 Bao thuở nhạn hồi để én đợi trông. 9. Nhạn về biển Bắc nhạn ôi 3 Bao thuở nhạn hồi kẻo kẻ đợi trông. 10. Nhạn về biển Bắc nhạn ôi 5 Bao thuở nhạn hồi kẻo kẻ đợi trông. 11. Nhịp chày giã dó nhặt thưa Đèn le lói sáng lòng ngơ ngẩn buồn Nhớ ai mê mẩn tâm hồn Thương ai mong đợi mỏi mòn tháng năm. 12. Ôm lòng nay đợi mai trông Sợ e chim cũ sổ lồng bay xa 13. Núi Mậu Sơn cao bao nhiêu trượng Sông Lệ Thủy sâu bấy nhiêu tầm Dừng thuyền đợi bạn tri âm Non mòn biển cạn quyết không phai .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.