TAILIEUCHUNG - Bài giảng Enzyme Inverstase

Invertase là một enzyme thủy phân saccharose thành glucose và fructose. Bài giảng Enzyme Inverstase giúp người học nắm được các khái niệm, phân loại, động học invertase, cấu trúc invertase, trình tự invertase, gen mã hóa invertase, ức chế invertase,.Mời bạn đọc cùng tham khảo. | INVERTASE GVHD: TS. Huỳnh Ngọc Oanh SVTH: Nguyễn Dương Ngọc Liên Nguyễn Võ Tường Vy Nguyễn Lê Nhã Nguyễn Lê Minh Châu Bùi Tiến Mạnh Tôn Nguyễn Thục Quyên Đoàn Thị Hồng Gấm 1 Invertase Invertase là một enzyme thủy phân saccharose thành glucose và fructose. Invertase là enzymev xúc tác phản ứng thủy phân liên kết glycoside có trong saccharose để tạo thành D-glucose và D-fructose , một quy trình rất quan trọng trong công nghệ thực phẩm để tạo ra một hỗn hợp gọi là sirup đường nghịch đảo. Invertase có nguồn gốc từ thực vật, động vật và VsV,hiện nay được sản xuất chủ yếu nhờ nấm men Saccharomyces cerevisiae, được thu dưới 2 dạng : invertase nội bào có trọng lượng phân tử Daltons, ngoại bào có trọng lượng phân tử là Daltons. 2 Phân loại Invertase ( EC ) thuộc nhóm enzyme xúc tác Hydrolase phản ứng thủy phân có sự tham gia của H2O). EC 3: Hydrolase EC : Glycosylase EC : Glycosidase EC : b -D - Fructofuranoside fructohydrolase (còn gọi là Invertase) Enzyme này còn có rất nhiều tên khác như: invertase, saccharase, sucrase. Glucosucrase, Beta – fructosidase, Fructosylinvertase, . 3 Động học Invertase Có vùng pH rộng, từ – , pH tối ưu là Nhiệt độ tối ưu là 55oC; nhiệt độ > 80oC bị bất hoạt hoàn toàn. Bị ức chế bởi các kim loại nặng như Cu, Pb, do dễ phá vỡ liên kết disulfide làm enzyme mất hoạt tính. 4 Cấu trúc Invertase Tồn tại nhiều dạng khác nhau trong tế bào: Dạng hòa tan ( dịch tế bào) Dạng liên kết với màng Dạng độc lập (hạt) Cấu trúc 4 bậc của Invertase 5 Cấu trúc bậc 4 của Invertase 6 Trình tự Invertase Trung tâm hoạt động của enzyme 7 Gen mã hóa Invertase 8 Trình tự gen mã hóa Invertase nội bào của 9 Ức chế Invertase 10 Sản xuất Invertase bằng Saccharomyces cerevisiae 11 Saccharomyces cerevisiae 12 Chuẩn bị giống: Chủng giống được phân lập Kiểm định khả năng tổng hợp Invertase Giống được chọn để sản xuất invertase được đem nhân giống. Sau đó, tiến hành lên men trong 7 ngày và thu sinh khối. Saccharomyces .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.