TAILIEUCHUNG - Giáo án bài 19: Kí họa - Mỹ thuật 7 - GV.Đàm Lưu Ly

Qua bài học Kí họa GV giúp HS biết thế nào là kí hoạ và cách kí hoạ. Kỹ năng: Kí hoạ được một số đồ vật, cây, hoa, các con vật quen thuộc(đơn giản về hình và cấu trúc). | .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.