TAILIEUCHUNG - Bài giảng Enzyme Amylase

Amylase là một hệ Enzyme rất phổ biến trong thế giới sinh vật. Bài giảng Enzyme Amylase dưới đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn đọc nghiên cứu và học tập lĩnh vực Sinh học, giúp bạn nắm rõ hơn về khái niệm, chức năng, phân loại và các nguồn thu nhận Amylase như nguồn thực vật; nguồn động vật và nguồn vi sinh vật. | AMYLASE Tổng quan về Amylase Khái niệm, chức năng, phân loại Các nguồn thu nhận Amylase - Nguồn thực vật - Nguồn động vật - Nguồn vi sinh vật Amylase là một hệ Enzyme rất phổ biến trong thế giới sinh vật Các Enzyme này thuộc nhóm Enzyme thủy phân RR’ + H-OH → RH + R’OH Amylase thủy phân tinh bột, glycogen và dextrin thành glucose, maltose, Khái niệm xúc tác phân giải liên kết nội phân tử trong nhóm polysaccharide với sự tham gia của nước. - Các Enzyme Amylase có trong nước bọt ( được gọi là ptyalin), trong dịch tiêu hóa của người và động vật, trong hạt nảy mầm, nấm sợi, xạ khuẩn, nấm men và vi khuẩn. 3 Phân loại a-Amylase có khả năng phân cắt các liên kết 1,4-glucoside của cơ chất một cách ngẫu nhiên và là enzyme nội bào. α-amylase không chỉ có khả năng phân hủy hồ tinh bột mà còn có khả năng phân hủy các hạt tinh bột nguyên vẹn Pullulanase là một trong các enzyme quan trọng nhất trong chế biến tinh bột. Enzyme này được sử dụng trên một quy mô lớn trong glucose và các ngành công nghiệp sirô maltose. Pullulanase là một loại enzyme rất mạnh cho sự thoái hóa tinh bột thành glucose hoặc maltose. Transglucosylase và Maylo-1,6-glucoside: Enzyme này thủy phân liên kết β-1,6-glucoside trong isomaltose, panose thành đường có thể lên men được. β–amylase xúc tác từ sự thủy phân các liên kết 1,4-glucan trong tinh bột, glucogen và polysaccharide. Glucose amylase có khả năng thủy phân hoàn toàn tinh bột, glucogen, amylopectin, dextrin thành glucose mà không cần có sự tham gia của các loại enzyme amylase khác. 4 Nguồn thu nhận Nguồn thực vật Nguồn động vật Nguồn vi sinh vật Thực vật: malt Động vật:Thu nhận Amylase từ động vật phần lớn là từ dịch tụy tạng. 98% tụy tạng được cấun tạo từ các tế bào ngoại tiết hoặc là tế bào tuyến. Các tế bào này tiết Enzyme tiêu hoá vào trong tá tràng. 5 Nguồn thu amylase từ vi sinh vật Chủ yếu trong các hạt, mầm thực vât: Đại mạch: mầm đại mạch ( malt) Lúa: mầm thóc Ngô: hạt bắp nảy mầm. 6 Sự tích tụ enzyme trong mầm Đại mạch Phôi .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.