TAILIEUCHUNG - Ca dao truyền miệng đề tài tình yêu thủy chung

Một bên đèn sách văn chương (2) Một bên chèo đẩy em thương bên nào? - Chữ nghĩa còn đợi giá cao Quần nâu áo vải chân sào em thương. 2. Một chờ, hai đợi, ba trông, Bốn thương năm nhớ bảy tám chín mong, mười tìm. 3. Một con tằm bằng ba con kén | Ca dao đề tài đợi chờ 15 1. Một bên đèn sách văn chương 2 Một bên chèo đẩy em thương bên nào - Chữ nghĩa còn đợi giá cao Quần nâu áo vải chân sào em thương. 2. Một chờ hai đợi ba trông Bốn thương năm nhớ bảy tám chín mong mười tìm. 3. Một con tằm bằng ba con kén Một con kén sáu bảy nén tơ Anh thương em chín đợi mười chờ Bây giờ dứt mối lìa tơ không đành 4. Mỡ để miệng mèo gươm treo chỉ mành Người khôn nói mánh người dại đánh đau Công đâu mà tát nước bàu Hơi đâu mà đợi con gái nhà giàu luống công 5. Một năm là một tuổi già Ba năm một tuổi chi mà đợi anh 6. Một năm một tuổi một già Ba năm một tuổi chi mà đợi anh. 7. Một người chín đợi mười mong Một người đi mãi sao không trở về. 8. Một thuyền một bến một dây Ngọt bùi ta hưởng đắng cay ta chịu cùng. Một thương hai nhớ ba trông Bốn chờ năm đợi sáu mong duyên nàng. 9. Má ơi con mượn cái gầu Con ra xách nước tưới rau cho rồi Chân trời đã đỏ hơi hơi Rau con đợi nước đang hồi nửa đêm Tưới cho rau muống tốt tươi Tỏi hành lớn cọng chọc trời mà lên Tưới cho rau ngổ rau riềng Riềng lên chóng lớn để đền công ta Tưới cho hành lớn củ ra Tước cho cả bẹ thuận vừa cao Có con sáo đậu bờ .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.