TAILIEUCHUNG - Những bài ca dao dân ca đề tài đợi chờ

Chẻ tre bện sáo cho dày, Giăng ngang sông Mỹ đợi ngày gặp nhau. 2. Chết ba năm xương cốt tàn hình Anh đầu thai con điểu bạch, ở trên cây dương đình đợi em Ngày hôm qua em có lại tới cây dương đình Thấy con điểu bạch kết tình với em 3. Chồng đi thì có chồng nhà | KKKKKKKKKKKKKKKKKK Ca dao đê tài đợi chờ 10 KKKKKKKKKKKKKKKKKK 1. Chẻ tre bện sáo cho dày Giăng ngang sông Mỹ đợi ngày gặp nhau. 2. Chết ba năm xương cốt tàn hình Anh đầu thai con điểu bạch ở trên cây dương đình đợi em Ngày hôm qua em có lại tới cây dương đình Thấy con điểu bạch kết tình với em 3. Chồng đi thì có chồng nhà Hơi đâu mà đợi chồng xa trở về 4. Chờ hoa thì hoa héo chờ chợ thì chợ đông Anh trách em thì em chịu chứ em mới lấy chồng Ngày xưa em cũng mặn nồng đợi anh. 5. Chàng ơi nhớ đợi thiếp về Phòng không thiếp đợi não nề ai hay. 6. Chàng sao tệ lắm bớ chàng Đêm khuya nguyệt lặn hoa tàn đợi trông 7. Chàng về để áo lại đây 4 Áo thời thiếp mặc gối mây đợi chờ Trăm năm vạch phấn để thờ Lòng thương ai biết dạ chờ ai hay Chàng về để áo lại đây Để đêm thiếp đắp để ngày xông hương 8. Châu sa nước mắt ròng ròng Thấu thiên thấu địa thấu lòng em chăng Ra đi anh có dặn rằng Nơi hơn em lấy nơi bằng đợi anh. 9. Chiếc ghe sau chèo mau anh đợi Để khuất bóng đèn bờ bụi tối tăm Chiếc ghe anh máng ván nhẹ chèo Xin anh bớt mái mà thả lèo đợi em. 10. Có chắc vậy không Có hẳn vậy không Em ngồi em đợi luốn công bạn cười 11. Có thương mới đợi mới chờ Không thương ai ở vật vờ chi đây. 12. Cô vừa đi dì vừa tới Gạo lúa mới đứng đợi mà mua Thuyền đua thì thúng cũng đua Thấy rau muống vượt rau dừa vượt .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.