TAILIEUCHUNG - Tuyển chọn những bài ca dao đề tài đôi ta

Vái ông Tơ một chầu bánh tráng Vái bà Nguyệt một tán đường Dinh Đôi ta gá nghĩa chung tình Dầu ăn cơm quán ngủ đình cũng ưng 2. Vái trời khoan nắng khoan mưa Đôi ta mới gặp, phân chưa hết lời 3. Võng này đan sợi đay già Em đi kén võng đã ba năm chầy | 999999999999999999 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 Ca dao đề tài đôi ta 22 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 999999999999999999 1. Vái ông Tơ một chầu bánh tráng Vái bà Nguyệt một tán đường Dinh Đôi ta gá nghĩa chung tình Dầu ăn cơm quán ngủ đình cũng ưng 2. Vái trời khoan nắng khoan mưa Đôi ta mới gặp phân chưa hết lời 3. Võng này đan sợi đay già Em đi kén võng đã ba năm chầy Đôi ta chung mẹ chung thầy Đêm trăng chung võng vơi đầy thủy chung 4. Xanh xanh dây mướp leo rào Đôi ta mới gặp biết chào sao đây 5. Ý ai thì mặc ý ai Đôi ta vẫn cứ canh khoai đầy nồi 6. Yếm em bốn dải lòng thòng Dải xanh dải đỏ dải trắng dải vàng. Cái số của chàng một trăm ba mươi sáu đoạn Một đoạn bên này một đoạn bên kia Ví dầu trời đất phân chia Đôi ta như khóa với chìa đừng .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.