TAILIEUCHUNG - Tìm hiểu về khoảng cách sinh con tại một số tỉnh đồng bằng Bắc Bộ - Nguyễn Đức Vinh

Trong mấy thập kỷ qua, chương trình dân số, kế hoạch hóa gia đình đã được triển khai ở nước ta qua những hình thức, mức độ, mục tiêu khác nhau, tuy nhiên cho đến gần đây chương trình dân số ở Việt Nam vẫn chủ yếu tập trung vào giải quyết vấn đề quy mô dân số. Nhằm giúp các bạn hiểu hơn về vấn đề này, nội dung bài viết "Tìm hiểu về khoảng cách sinh con tại một số tỉnh đồng bằng Bắc Bộ" dưới đây. | Xã hội học số 1 61 1998 35 Xã hội học thùc nghiệm Tìm hiểu về khoảng cách sinh con tại một số tỉnh đồng bằng Bắc Bộ NGưyỄN Đức VINH Trong mấy thập kỷ qua chương trình dân số - kế hoạch hóa gia đình đã được triển khai ỏ nước ta qua những hình thức mức độ và mục tiêu chủ yếu khác nhau. Tuy nhiên cho đến gan đây chương trình dân số ỏ Việt Nam vẫn chủ yếu tập trung vào giải quyết vấn đề quy mô dân số 3 . Đối với đa số người dân thực hiện tốt kế hoạch hóa gia đình là không kết hôn sớm mỗi cặp vợ chồng chỉ có 1-2 con không sinh đẻ quá dày. Trong đó đường như nhiệm vụ không sinh quá 2 con được đặc biệt chú trọng. Vì vậy khi mức sinh ỏ Việt Nam đã giảm xuống đáng kể trong mấy năm gan đây chính sách dân số của Nhà nước đang dan chuyển hướng tập trung hơn vào các lĩnh vực liên quan đến chất lượng dân số với hình thức mới như vấn đề sức khỏe sinh sản phúc lợi gia đình . Chúng ta biết rằng sinh đẻ dày thường dẫn đến mức sinh cao. Hơn nữa kết quả nghiên cứu tại nhiều nước đang phát triển cũng như ỏ Việt nam đã cho thấy mối liên hệ chặt chẽ giữa khoảng cách sinh và mức độ tử vong của trẻ em. Theo cuộc Điều tra Nhân khẩu học giữa kỳ 1994 các trường hợp sinh dưới 19 tháng kể từ lan sinh trước có khả năng tử vong cao gấp 3 lan so với nhóm trẻ có khoảng cách sinh ít nhất 5 năm 2 . Ngoài ra khoảng cách sinh con quá ngắn còn ảnh hưỏng tiêu cực đến nhiều vấn đề khác như điều kiện chăm sóc nuôi dạy đứa trẻ cũng như anh chị của nó sức khỏe bà mẹ khả năng kinh tế gia đình .. Do đó chính sách dân số khuyến khích khoảng cách sinh con thứ hai sau con thứ nhất 5 năm và quy định khoảng cách tối thiểu 3 năm là rất hợp lý. Cũng theo cuộc Điều tra Nhân khẩu học giữa kỳ 1994 khoảng cách trung vị giữa 2 lan sinh thứ nhất và thứ hai trong 5 năm trước thời điểm điều tra là 32 tháng. Mặc dù đã có một số tiến bộ so với trước kia nhưng vẫn có tới 59 7 khoảng cách sinh ngắn hơn khoảng cách tối thiểu theo quy định 1 . Chính vì thực trạng như vậy mục tiêu của bài viết này là bước đau tìm hiểu thêm về .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.