TAILIEUCHUNG - Chung quanh vấn đề dân số và kế hoạch hóa gia đình: Nạo thai và kế hoạch hóa gia đình tại 2 xã, phường ở miền Bắc, Việt Nam

Tham khảo nội dung bài viết "Chung quanh vấn đề dân số và kế hoạch hóa gia đình: Nạo thai và kế hoạch hóa gia đình tại 2 xã, phường ở miền Bắc, Việt Nam" dưới đây để nắm bắt được tình hình kế hoạch hóa gia đình và nạo phá thai ở Việt Nam, phương pháp, thiết kế nghiên cứu vấn đề dân số và kế hoạch hóa gia đình, nạo thai và kế hoạch hóa gia đình tại 2 xã, phường ở miền Bắc, Việt Nam,. | Xã hội học số 1 - 1998 80 Diễn đàn xã hội học ______________ __ _ Chung quanh vấn đề dân số và kế hoạch hóa gia đình Nạo thai và kế hoạch hóa gia đình tại 2 xã phường ở miền Bắc Việt Nam PAMINA GORBACH1 ĐÀO KHÁNH HÒA2 AMY TSUI3 Giới thiệu Ở nhiều nơi trên thế giới việc sử dụng dịch vụ nạo thai vẫn còn là hành vi phải dấu diếm và ít được hiểu biết. Ngay ở các nước phát triển do có những khó tiếp cận những phụ nữ nạo thai trong các cuộc điều tra dân số nên nghiên cứu về nạo thai không hẳn đã được tiến hành một cách đầy đủ và mới chỉ dừng lại ở nghiên cứu về các phương tiện nạo thai. Thiếu thông tin về nạo thai cũng là hiện tượng thường thấy ở các nước đang phát triển cho dù ở một số nước này nạo thai được coi là hợp pháp. Tại Hội nghị Dân số thế giới họp ở Cairo năm 1994 vấn đề nạo thai cũng đã được bàn đến và giảm tỷ lệ nạo thai được coi như là một trong những mục tiêu quan trọng của chương trình dân số và kế hoạch hóa gia đình. Nạo thai được đặt trong phạm trù của sức khỏe sinh sản và nhiều cộng đồng quốc tế đã công khai thừa nhận tình trạng thiếu thông tin về sử dụng các dịch vụ phá thai và hậu quả của nạo thai đối với phụ nữ. Một số ít các nước đang phát triển đã tạo điều kiện dễ dàng cho phụ nữ tiếp nhận dịch vụ nạo thai nhưng phần lớn các nước đều có những chính sách ngặt nghèo qui định những điều kiện được phép nạo thai. ở nhiều nước đang phát triển nạo thai vẫn còn là một chủ đề gây cực kỳ nhiều tranh cãi và vẫn còn chưa được chấp nhận như là một dịch vụ sức khỏe hợp pháp của phụ nữ. Việt Nam là một trong số ít các nước đang phát triển mà ở đó nạo thai là hợp pháp và dịch vụ này sẵn có ở khắp nơi. Hơn nữa lịch sử của việc nhà nước công nhận sự cần thiết có các dịch vụ nạo thai đã tạo nên một môi trường mà trong đó nạo thai có thể được nghiên cứu và thảo luận một cách cởi mở. Chính vì thế mà Việt Nam có lẽ là một trong những trường hợp hiếm của các nước đang phát triển mà ở đó có thể tiến hành các nghiên cứu về nạo thai và mối liên quan của nạo thai với việc .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.