TAILIEUCHUNG - Đề tài: Nhân bản vô tính thực trạng triển vọng và ứng dụng

Để tìm hiểu khái niệm về nhân bản vô tính, quy trình chung của nhân bản vô tính, công nghệ nhân bản vô tính cừu Dolly và những thành tựu của nhân bản vô tính động vật. Mời bạn đọc cùng tham khảo Đề tài: Nhân bản vô tính thực trạng triển vọng và ứng dụng dưới đây. hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn. | Nhân bản vô tính Thực trạng triển vọng và ứng dụng Giáo viên hướng dẫn:Khuất Hữu Thanh Sinh viên :Tổ 4-lớp 04-02 II. Nhõn bản vụ tớnh là gỡ ? Nhõn bản vụ tớnh là việc tạo ra một cơ thể mới từ một tế bào sinh dưỡng(tế bào bất kỳ trong bộ phận cơ thể người và động vật).Cơ thể mới là bản sao của cơ thể đó cho tế vậy con người hay động vật ra đời bằng phương phỏp nhõn bản vụ tớnh,xột về mặt lý thuyết hoàn toàn giống hệt từ hỡnh dỏng cỏc đặc điểm với người đó cho tế bào. III. Qyu trỡnh chung của nhõn bản vụ tớnh : Lấy nhõn của một tế bào sinh dưỡng cấy vào tế bào trứng rỗng(tế bào trứng đó được loại bỏ hoàn toàn nhõn)rồi mó hoỏ lại. Tế bào trứng sẽ được kớch thớch để tự phõn chia. Sau đú tế bào sẽ được cấy vào một vật mang thai. Phụi thai sẽ được hỡnh thành và phỏt triển thành một cơ thể hoàn chỉnh. IV . Cụng nghệ nhõn bản vụ tớnh cừu Dolly . Cỏc giai đoạn nhõn bản cừu dolly Giai đoạn Go: Lấy tế bào tuyến vỳ của con cừu cỏi cú thai Finn Dorset biệt hoỏ cao độ vào thời kỡ phỏt triển đem nuụi cấy in vitro , rồi đặt 5 ngày trong mụi trường nuụi cấy rất nghốo huyết thanh cú tỏc dụng làm cho chu kỡ tế bào giảm từ từ đến ngưng hoàn toàn sự phõn chia của tế bào tuyến vỳ bị kỡm hóm,làm đồng bộ hoỏ nhịp phõn chia nhõn tế bào với nhõn của trứng tạo điều kiện thuận lợi cho sự phỏt triển phụi, sau đú tế bào tuyến vỳ được để ở trạng thỏi gần giỏ lạnh. Giai đoạn 2 : Loại bỏ nhõn của tế bào trứng -Lấy tế bào trứng của con cừu cỏi mặt đen sử dụng kỹ thuật vi tiờm để hỳt bỏ nhõn đơn bội tại kỳ giữa là pha đủ chớn để được thụ tinh và cũng là pha diễn ra quỏ trỡnh giảm đú số lượng NST được chia thành 2 phần,phần chủ yếu tạo thành một tấm dẹt phần cũn lại gom trong tiểu cầu đều được rỳt ra cựng một ớt tế bào bào rỗng chứa phần lớn bào chất cũn lại được đặt vào mụi trường nuụi cấy ở 37 C và hoạt hoỏ bằng một xung điện động . Giai đoạn 3 :Dung hợp nhõn tế bào cho với tế bào trứng rỗng - Nhõn tế bào tuyến vỳ và trứng rỗng được đặt vào đĩa petri , sử dụng xung .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.