TAILIEUCHUNG - Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7405:2009

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7405:2009 về Sữa tươi nguyên liệu thay thế TCVN 7405:2004. Tiêu chuẩn áp dụng cho sữa tươi của động vật (bò, trâu, dê, cừu.) dùng để chế biến tiếp theo. nội dung chi tiết. | .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.