TAILIEUCHUNG - Quy chế về công tác lễ tân trong việc tổ chức các hoạt động đối ngoại của Thành phố Hà Nội

Quy chế về công tác lễ tân trong việc tổ chức các hoạt động đối ngoại của Thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2013 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội; quy chế này quy định nghi thức, cách thức tổ chức và các vấn đề lễ tân đối ngoại liên quan tới việc đón tiếp khách nước ngoài đến thăm, làm việc và tổ chức hoạt động đối ngoại tại thành phố Hà Nội;. Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn. | QUY CHẾ về công tác lễ tân trong việc tổ chức các hoạt động đối ngoại của Thành phố Hà Nội Ban hành kèm theo Quyết định số 33 2013 QĐ-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2013 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Quy chế này quy định nghi thức cách thức to chức và các vấn đề lễ tân đối ngoại liên quan tới việc đón tiếp khách nước ngoài đến thăm làm việc và tổ chức hoạt động đối ngoại tại thành phố Hà Nội. Điều 2. Đối tượng áp dụng 1. Khách nước ngoài thăm Việt Nam theo lời mời của lãnh đạo thành phố Hà Nội và các đơn vị trực thuộc cụ thể như sau a Khách mời là Chủ tịch Phó Chủ tịch cơ quan dân cử địa phương nước ngoài hoặc tương đương. b Khách mời là Thị trưởng Phó Thị trưởng của địa phương nước ngoài hoặc tương đương. c Khách mời là cấp tương đương với cơ quan trực thuộc thành phố Hà Nội. 2. Khách nước ngoài thăm Việt Nam theo lời mời của lãnh đạo Đảng Nhà nước Việt Nam các cơ quan Trung ương có chương trình thăm và làm việc với thành phố Hà Nội sau đây gọi tắt là khách mời của Trung ương cụ thể các trường hợp sau a Khách nước ngoài thăm Việt Nam theo lời mời của lãnh đạo cấp cao của Đảng Chủ tịch nước Quốc hội Chính phủ và lãnh đạo các Bộ ngành Trung ương. b Khách nước ngoài thăm Việt Nam theo lời mời của lãnh đạo cấp cao của Đảng Chủ tịch nước Quốc hội Chính phủ và Lãnh đạo các Bộ ngành Trung ương ủy quyền cho lãnh đạo thành phố Hà Nội chủ trì đón tiếp. c Lãnh đạo cấp cao nước ngoài thăm cá nhân quá cảnh Việt Nam tại Hà Nội. 3. Người đứng đầu và thành viên các cơ quan đại diện ngoại giao cơ quan lãnh sự cơ quan đại diện của Tổ chức quốc tế liên Chính phủ tại Việt Nam thăm làm việc tại Hà Nội sau đây gọi tắt là cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam. 4. Các sự kiện quốc tế do các cơ quan Trung ương đăng cai được tổ chức tại thành phố Hà Nội. 5. Khách nước ngoài thăm Việt Nam theo lời mời của lãnh đạo tỉnh thành phố của Việt Nam có ghé thăm Hà Nội. 6. Các cơ quan đơn vị người có thẩm quyền thuộc thành phố Hà Nội có nhiệm vụ

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.