TAILIEUCHUNG - Câu Cá Sấu

Xứ mình có nhiều sấu không bác Ba Phi? - Ôi! Sấu ở đây no lên bờ nằm nhiều như củi lụt. - Vậy làm thế nào bắt nó? Bác Ba Phi cười rồi nói: - Câu bắt nó thôi. Hôm ấy, tui đi làm một cái đõi đi bắt con sấu, hai vợ chồng chèo thuyền đi. Gặp con sấu lớn ở sông Quảng Phú. | Câu Cá Sâu ứ mình có nhiều sấu không bác Ba Phi - Ôi Sấu ở đây no lên bờ nằm nhiều như củi lụt. - Vậy làm thế nào bắt nó Bác Ba Phi cười rồi nói - Câu bắt nó thôi. Hôm ấy tui đi làm một cái đõi đi bắt con sấu hai vợ chồng chèo thuyền đi. Gặp con sấu lớn ở sông Quảng Phú. Hai sợi đõi nổi lên khúc eo sông. Tui kéo sợi đõi trước mũi thuyền. Thế là con sấu chạy kéo luôn cả thuyền. Con sấu kéo thuyền thạy 15km từ Quảng Phú đến vàm Cái Đôi. Lúc đó mới bắt được nó đấy - Ồ Ồ Vậy làm sao qua được cái đập hả bác Ba - Ờ thì. nó qua đập kéo ghe qua luôn mà Câu Cá ột người đàn ông xỉ vả thậm tệ một người bạn nông dân của anh ta vì đã không chịu cần cù lao động Mày có một dải đất màu mỡ và đã có thể kiếm được nhiều tiền nếu như mày chịu khó bỏ nhiều thì giờ ra để làm ruộng và bớt thì giờ đi câu cá đi. Người nông dân bảo Mày hãy nhìn vào tấm bản đồ thế giới này xem mày sẽ để ý thấy đến 2 3 quả đất là nước và chỉ có 1 3 là đất mà thôi. Vì vậy theo tao thì một người nên bỏ ra 2 3 số thì giờ của mình để câu cá còn 1 3 để làm ruộng. Câu Chuyện Chữ C ạnh chùm cây chi chít cỏ có con cua canh chừng chụp con cá. Chợt con còng chụp con cá của cua. -Cua cự con cá của cua. -Còng cãi con cá của còng. Cua còng cứ cãi cọ của cua - của còng của cua - của còng. Cạnh có con công con cò cũng cùng coi chúng cãi cọ. -Cò con cá của còng còng có công chụp. -Công cự con cá của cua cua có công canh chừng. Công cò cũng cãi cự của cua - của còng của cua - của còng. Chợt có con cọp cọp cười con cá của cọp. Cua chạy còng chạy con công con cò cũng cất cánh. Cọp chụp con cá Câu Chuyện Của Người Ngoài Hành Tinh ai sinh vật ngoài trái đất đáp xuống hành tinh của chúng ta trên một sa mạc cạnh một trạm xăng bỏ không. Cả hai lại gần cột bơm xăng và một gã bắt chuyện với chiếc cột. - Xin chào trái đất. Chúng tôi đến trong hòa bình. Hãy đưa chúng tôi đến chỗ lãnh đạo của các bạn Đương nhiên là người - cột bơm xăng không trả lời. Gã sinh vật ngoài trái đất lặp lại lời chào một lần nữa và cũng như lần trước trả lời gã

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.