TAILIEUCHUNG - Về lý thuyết hành động của M.Weber - Vũ Hào Quang

nội dung bài viết "Về lý thuyết hành động của " dưới đây để nắm bắt được những nhận xét chung về lý thuyết hành động xã hội của , khái niệm hành động xã hội, phân loại hành động xã hội,. | Trao đôi nghiệp vụ Xã hội học số 1 - 1997 92 VỀ LÝ THUYẾT HÀNH ĐỘNG XÃ HỘI CỦA VŨ HÀO QUANG I. Vài nhận xét chung về lý thuyết hành động xã hội của Lý luận về hành động xã hội của là một trong những lý luận quan trọng nhất trong xã hội học hiện đại của . Theo xã hội học chính là khoa học về hành động xã hội. Mọi hiện tượng và sự kiện xã hội đều có thể giải thích bằng lý luận hành động xã hội vì suy cho cùng xã hội thống nhất bởi các quan hệ xã hội mà quan hệ xã hội lại do con người tạo ra. Tóm lại con người tạo ra xã hội và xã hội không phải tổng cộng số học của những cá thể mà là tổng hòa của các hành động xã hội. Và chính vì thế mà nhiệm vụ của xã hội học là tiếp cận giải thích tìm hiểu hành động xã hội cũng như giải thích một cách nhân quả về quá trình và kết quả tác động của nó 1 . là người cùng thời với Dilthey 1833 - 1911 và Simmel 1858 - 1918 là những học giả nổi tiếng của Đức cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20. Dilthey là người sáng lập ra trường phái xã hội học nhận thức thì chính trong trường phái đó là người đầu tiên đưa ra ý tưởng về hành động xã hội 2 . Tuy nhiên tư tưởng chống thực chứng luận của Dilthey cũng không được chấp nhận. Ông cho rằng kết quả của nhận thức thông hiểu khách thể mới chỉ ở mức độ giải thích nhân quả đặc biệt rõ ràng do đó giả thiết chỉ trở thành quan niệm khoa học khi nó được kiểm chứng bằng những phương pháp khoa học khách quan 3 . Sự nhận thức có vai trò trợ giúp trong lý thuyêt xã hội của theo ông nhận thức là nguồn mạch của giả thuyết trên cơ sở đó việc giải thích hành vi một cách khách quan được xây dựng. Trong khi đó Dilthey cho rằng xã hội được xây dựng được bởi con người trong sự tồn tại tinh thần của họ do vậy xã hội là khách thể của sự quan sát để khám phá tình cảm nội tại của con người. Khi Dilthey cùng với một loại các nhà xã hội thuộc trường phái xã hội học nhận thức khác say sưa giải thích đời sống xã hội bằng con đường phân tích những bộ phận cấu .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.