TAILIEUCHUNG - Bài giảng Sinh lý đau

Đau là một cảm giác khó chịu và trải nghiệm cảm xúc xuất hiện cùng lúc với sự tổn thương thực sự hay tiềm tàng của các mô, hoặc được mô tả theo kiểu giống như thế. Mời bạn đọc cùng tham khảo Bài giảng Sinh lý đau dưới đây để tìm hiểu rõ hơn đại cương về cảm giác đau, bộ phận nhận cảm giác đau, đường dẫn truyền cảm giác đau về hệ thống thần kinh trung ương. | SINH LÝ ĐAU 1. ĐẠI CƯƠNG VỀ CẢM GIÁC ĐAU Định nghĩa đau Hiệp hội nghiên cứu đau quốc tế International Association for the Study of Pain -IASP đã định nghĩa Đau là một cảm giác khó chịu và trải nghiệm cảm xúc xuất hiện cùng lúc với sự tổn thương thực sự hay tiềm tàng của các mô hoặc được mô tả theo kiểu giống như thế. Pain is an unpleasant sensory and emotional experience associated with actual or potential tissue damage or described in terms of such damage. Như vậy đau vừa có tính thực thể là một cảm giác báo hiệu một tổn thương thực thể tại chỗ lại vừa mang tính chủ quan tâm lý bao gồm cả những chứng đau tưởng tượng đau không có căn nguyên hay gặp trên lâm sàng. Mục đích của cảm giác đau Đau là một cơ chế bảo vệ của cơ thể. Cảm giác đau xuất hiện tại một vị trí nào đó khi bị tổn thương nó tạo nên đáp ứng nhằm loại trừ tác nhân gây như tất cả các bệnh đều có triệu chứng đau. Khả năng chẩn đoán bệnh thường phụ thuộc vào kiến thức về đau của các thầy thuốc. Phân loại cảm giác đau Phân loại đau theo cơ chế Gồm - Đau do cảm thụ thần kinh nociceptive pain . - Đau do nguyên nhân thần kinh neuropathic pain . - Đau do căn nguyên tâm lý psychogenic pain . @ Đau do cảm thụ thần kinh nociceptive pain . - Đau do cảm thụ thần kinh là đau do thái quá về sự kích thích nhận cảm đau tổn thương mà bắt đầu từ các thụ cảm thể nhận cảm đau tổn thương rồi dẫn truyền hướng tâm về thần kinh trung ương là cơ chế thường gặp nhất trong phần lớn các chứng đau cấp tính chấn thương nhiễm trùng thoái hóa. . ở giai đoạn mạn tính người ta nhận thấy cơ chế này có trong những bệnh lý tổn thương dai dẳng ví dụ như trong các bệnh lý khớp mạn hay trong ung thư. @ Đau do nguyên nhân thần kinh neuropathic pain . - Một số trường hợp đau thần kinh do bị chèn ép thân rễ hay đám rối thần kinh như đau thần kinh tọa do thoát vị đĩa đệm hội chứng ống u bướu. . Các trường hợp này thực chất là đau có nguyên nhân thực thể đau tổn thương . Ngoài ra trong lâm sàng còn thường gặp chứng đau .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.