TAILIEUCHUNG - Đề tài: Xử lý nước thải nhờ hệ thống đất ngập nước

Đề tài: Xử lý nước thải nhờ hệ thống đất ngập nước gồm các nội dung sau: giới thiệu chung về khái niệm và hệ thống đập nước, hệ thống đập nước nhân tạo, thuận lợi và khó khăn trong xử lý nước thải nhờ hệ thống đất ngập nước, chức năng sinh thái của đất ngập nước,.Mời bạn đọc cùng tham khảo. | XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHỜ HỆ THỐNG ĐẤT NGẬP NƯỚC NHÂN TẠO 1 1 DANH SÁCH NHÓM 2 Nhóm 6 Ngô Thái Bảo Lê Hoài Thương Diệp Thanh Toàn Phan Hoàng Khang Phạm Thị Bích Liểu Cao Hoàng Nữ Hồng An 2 Nội dung chính ĐNN nhân tạo Thuận lợi & khó khăn Ứng dụng Giới thiệu chung Quá trình xử lý chất ÔN 3 Cơ chế xử lý chất ÔN 3 4 GIỚI THIỆU CHUNG 4 5 Khái niệm Theo công ước Ramsar (1971 ), ĐNN được định nghĩa như sau: ĐNN được coi là các vùng đầm lầy, than bùn hoặc là vùng nước dù là tự nhiên hay nhân tạo, ngập nước thường xuyên hoặc từng thời kỳ, là nước tĩnh, nước chảy, nước ngọt, nước lợ hay nước mặn, bao gồm cả những vùng biển mà độ sâu mực nước khi thuỷ triều ở mức thấp nhất không vượt quá 6m. 5 Đất ngập nước tự nhiên Những vùng ngập nước thường xuyên có nhiều loại cây chịu nước như lau, sậy chứa đựng rất nhiều loài vi sinh sống dưới lớp bề mặt có tiềm năng oxy hóa và tiềm năng khử khác nhau cũng như hỗ trợ tính đa dạng của những loài vi sinh vật như vi khuẩn, nấm, actinomycetes, động vật nguyên sinh

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.