TAILIEUCHUNG - Ebook Lý thuyết phần tử hữu hạn (Tập 2): Phần 1 - TS. Nguyễn Quốc Bảo (chủ biên)

(NB) Cuốn sách "Lý thuyết phần tử hữu hạn (Tập 2)" được biên soạn dùng làm tài liệu đào tạo cao học các chuyên ngành Cơ và xây dựng công trình. Phần 1 cuốn sách trình bày các nội dung: Bài toán phẳng, phân tích ứng suất 3 chiều. nội dung chi tiết. | HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN sự TS NGUYỄN QUỐC BẢO CHỦ BIÊN TS TRẦN NHẤT DŨNG LÝ THUYẾT PHẦN Tử Hđa HỢN TẬP II Tài liệu dùng cho đào tạo Cao học các chuyên ngành Cơ và Xây dựng Công trình LUƯ HÀNH NỘI BỘ L _____ __u NHÀ XUẤT BẢN QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN HÀ NỘI-2002 NHÀ XUẤT BẢN MONG BẠN ĐỌC GÓP Ý KIẾN PHÊ BÌNH Chỉ đạo nội dung BAN CHỈ ĐẠO NGHIÊN CÚU BIÊN SOẠN HOÀN THIỆN HỆ THỐNG TÀI LIỆU HUẤN LUYỆN GIÁO TRÌNH GIÁO KHOA HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN sự. Trưởng ban Thiêu tướng PGS-TS Nguyên Đức Luyện Phó trưởng ban Đại tá PGS-TS Phạm Huy Chương Thư ký Thượng tá Nguyễn Văn Thàng Biên soạn Chủ biên TS Nguyễn Quốc Bảo Tham gia biên soạn TS Trần Nhất Dũng Quyết định ban hành SỐ 1374 QĐ-HV Ngày 10 tháng 8 năm 2000 355 - --------------1412 - 2000 QĐND-2001 LÝ THUYẾT PHẤN TỨHŨU HẠN MỤC LỤC Trang Lời nói đẩu 7 Chương 8 Bài toán phẳng 9 . Các phần tử tam giác 10 . Các phần tử chữ nhật 17 . Phần tử đổng tham số 23 . Mô hình chuyển vị không tương thích 28 . Phép kiểm định Patch 36 . Phần tử bê tông cốt thép 37 . Phần tử đối xứng trục 40 . Thủ tục Plane 43 . Ví dụ minh hoạ 48 Chương 9 Phân tích ứng suất 3 chiêu 53 . Phần tử 3 chiếu 55 . Phần tử đồng tham sô 8 nút 59 . Phần tử đổng tham số 20 nút 71 . Tính chất của các mặt phần tử 73 . Véctơ tải trọng phần tử 76 . Tính ứng suất phần tử 80 . Thủ tục THREDS 84 . Các ví dụ tính 90 Chương 10 Phân tích tấm chịu uốn 97 . Lý thuyết cơ bản của tấm uốn 98 . Các hàm chuyển vị 102 . Câc phần tử tấm uốn 102 . Biến dạng trượt trong tấm 108 . Phần tử đổng tham số 4 nút 116 . Phần tử đồng tham sô 8 nút PLATE8 128

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.