TAILIEUCHUNG - Bài giảng Cơ chế di truyền ở cấp độ phân tử

Bài giảng Cơ chế di truyền ở cấp độ phân tử trình bày về cơ chế tương tác giữa các gen trong tế bào, sự tác động qua lại giữa các gen, tác động nhiều gen lên một tính trạng, tác động một một gen lên nhiều tính trạng. Đây là tài liệu tham khảo cho bạn đọc nghiên cứu và học tập chuyên ngành Sinh học. | CƠ CHế TƯƠNG tác GIữA CáC GEN TRONG Tế BàO Tương tác gen Sự tác động qua lại giữa các gen Tương tác gen Sự tác động qua lại giữa các gen Một tính trạng thường là kết quả tác động tương hỗ của nhiều gen, đồng thời một gen có thể ảnh hưởng lên nhiều tính trạng Tương tác gen I. Tác động nhiều gen lên một tính trạng: Tác đông bổ trợ Bài tập: PTC: Giải thích như thế nào về kết quả trên ? F1: F2: X Tương tác gen I. Tác động nhiều gen lên một tính trạng: Nếu gọi gen A và R là gen trội, thì gen lặn là a, r . Kiểu gen của P, F1,F2 như thế nào? viết sơ đồ lai, giải thích. PTC: Giao tử P: F1: Giao tử F1: F2 rrAA X RRaa Tương tác gen I. Tác động nhiều gen lên một tính trạng: Kết luận: Màu lông chuột được hình thành do tương tác kiểu bổ trợ. Giải thích: Tương tác gen Kết quả một số trường hợp tác động nhiều gen lên một tính trạng: Tương tác gen Kết quả một số trường hợp tác động nhiều gen lên một tính trạng: Tương tác gen I. Tác động nhiều gen lên một tính trạng: b. Tác động cộng gộp: Bài tập: PTC: Giải thích như thế nào về kết quả trên ? X ? F1: F2: Tương tác gen I. Tác động nhiều gen lên một tính trạng: b. Tác động cộng gộp: Tương tác gen I. Tác động nhiều gen lên một tính trạng: Quy luật: Hai hay nhiều gen không alen, phân li độc lập, có thể cùng tác động với nhau hình thành một tính trạng. Tuỳ dạng tương tác mà tỉ lệ kiểu hình ở F2 là biến dạng của công thức Tổng quát (3 + 1)n * ý nghĩa: ? Tương tác gen II. Tác động một gen lên nhiều tính .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.