TAILIEUCHUNG - 10 Ca dao đề tài đôi ta

Em ơi! Dù ngắn dù gần, Dù cho cách dậu, ngăn sông mặc lòng Đôi ta như nước một dòng Như cây một cột như sông một nguồn 2. Em bước xuống ruộng sao sầu tấc dạ Tay ôm bó mạ nước mắt hai hàng Anh làm lỡ chuyến đò ngang Cho sông cạn nước đôi đàng biệt ly - | ỉ í í í í í í í ỉ í í í íí íí íí íí m Ca dao đê tài đôi ta 11 í í í í í í í ỉ í í í í 1. Em ơi Dù ngắn dù gần Dù cho cách dậu ngăn sông mặc lòng Đôi ta như nước một dòng Như cây một cột như sông một nguồn 2. Em bước xuống ruộng sao sầu tấc dạ Tay ôm bó mạ nước mắt hai hàng Anh làm lỡ chuyến đò ngang Cho sông cạn nước đôi đàng biệt ly - Ngọn gió lung linh là bình linh rụng trên mặt nước Đôi ta vô phước chớ bận bịu thêm buồn Kiếp này duyên lỡ lỡ duyên Còn căn còn nợ xin nguyền kiếp sau. 3. Em nghiêng tai dưới gió Anh kể nhỏ cho em rành Đôi ta còn vương tơ mành Đó chẳng đành đây anh cũng gắng Sóng ba đào mưa nắng chẳng sao 4. Em nghiêng tai dưới gió 2 Đặng qua nói nhỏ cho em rành Đôi ta còn vướng tơ mành Đó chẳng đành đây cũng cố gắng Sóng ba đào mưa nắng không nao. 5. Em nghiêng tai dưới gió Qua kể nhỏ cho em rành. Đôi ta còn vướng tơ mành. Đó chẳng đành đây anh cũng gắng. Sóng ba đào mưa nắng chẳng nao. 6. Cây khô trốc gốc thợ mộc đang cưa 2 Đôi ta đi ra cũng xứng đứng lại cũng vừa Tại cha với mẹ kén lừa sui gia. 7. Cây kiềng vàng đeo lâu còn đỏ Đôi đứa mình còn nhỏ còn thương Dầu cho cha mẹ không thương Đôi ta trải chiếu ngoài đường lạy vô 8. Chăn chiếu chả êm Gối lụa chả mềm Muỗi cắn tứ tung Từ khi tôi gặp chàng Trung Má tô điểm phấn vui cùng với ai Lênh đênh tháng thiếu ngày .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.