TAILIEUCHUNG - Một số khuyến nghị về chính sách đối với đội ngũ cán bộ khoa học nữ hiện nay - Nguyễn Thị Minh Châu

Hiện nay đất nước đang tiến hành công cuộc đổi mới, bước vào thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, vì vậy chính sách đầu tư chất xám nói chung và đội ngũ cán bộ khoa học nữ nói riêng trở nên cấp bách và có ý nghĩa quốc sách đối vợi sự phát triển của đất nước. nội dung bài viết "Một số khuyến nghị về chính sách đối với đội ngũ cán bộ khoa học nữ hiện nay" dưới đây để hiểu hơn về vấn đề này. | Diễn đàn. Xã hội học số 1 - 1997 78 MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ VỀ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI ĐỘI NGŨ CÁN BỘ KHOA HỌC NỮ HIỆN NAY NGUYỄN THỊ MINH CHÂU Hiện nay đất nước đang tiến hành công cuộc đổi mới bước vào thời kỳ công nghiệp hóa và hiện đại hóa. Vì vậy chính sách đầu tư chất xám nói chung và đối với đội ngũ cán bộ khoa học nữ nói riêng đã trở nên cấp bách có ý nghĩa quốc sách đối với sự phát triển của đất nước. Trong tình hình hiện nay chúng tôi có một số khuyến nghị bước đầu về chính sách đối với đội ngũ cán bộ khoa học nữ 1. Có quan điểm đúng đắn về giới. Từ đó thấy rõ vai trò công việc chức năng của cán bộ nam nữ trong từng giai đoạn Khi mới ra trường tập sự làm khoa học trợ lý nghiên cứu viên nghiên cứu viên cao . để giao việc phù hợp đào tạo học tập đúng lúc có hiệu quả. 2. Cần có chính sách khuyến học từ trong trường phổ thông đại học sau đại học sao cho nhân tài được quan tâm. Chị em trong giai đoạn chưa có gia đình cần được động viên cho kịp thời nâng cao trình độ chuyên môn ngoại ngữ tin học. 3. Chế độ lương bổng điều kiện làm việc cần được Nhà nước nghiên cứu cải tiến thích đáng cho giới khoa học. Đấy là những điều kiện đầu tiên cho sự tồn tại con người nói chung. Nếu đồng lương thấp chị em buộc phải bươn chải chân trong chân ngoài khó có thể chú tâm vào nghiên cứu khoa học mà công tác khoa học đòi hỏi thời gian sức lực rất lớn. Hiện nay chất xám chảy đi rò rỉ ra nước ngoài ra các liên doanh với nước ngoài rất nhiều. 4. Nguy cơ tụt hậu của nữ cán bộ khoa học hiện nay cũng cần phải được xem xét. Nó thể hiện qua việc đầu vào của nữ trí thức trẻ là rất hạn chế. Nó còn thể hiện ở sự hạn chế số lượng tham gia đề tài khoa học ở số lượng nữ trí thức có học hàm học vị xét trong tổng số chung. Người phụ nữ với bản chất dịu dàng đôn hậu nhường nhịn kể cả trong gia đình lẫn ngoài xã hội cũng là điều đáng biểu dương những cũng là nguyên nhân của nhiều thiệt thòi khi nói trọng nam khinh nữ trong việc xem xét bình chọn cho học tập giao đề . Mặt khác do tâm lý tự ti

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.