TAILIEUCHUNG - Thực hành hàn cắt, khí - KS. Giáp Văn Nang

Giáo trình phục vụ quá trình học tập, nghiên cứu của cán bộ kỹ thuật và sinh viên chuyên ngành cơ khí. Nội dung giáo trình đưa ra các ý tưởng để nghiên cứu một cách có hiệu quả về công nghệ hàn, cắt bằng ngọn lửa khí trong lĩnh vực gia công kim loại tấm và nhiều bài học thực hành bổ ích với các hình ảnh minh họa cụ thể giúp cho việc dạy và học được sinh động hơn, dế hiểu hơn. Ngoài ra, cuốn giáo trình còn là tài liệu hữu ích cho cán bộ kỹ thuật, công nhân ở các cơ sở sản xuất nghiện cứu và ứng dụng. | TỦ SÁCH DẠY NGHỀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÒNG NGHIỆP HÀ NỘI Chủ biên GIÁP VĂN NANG Thực hành HAN - CAT KHI Tời liệu dùng cho cóc trường Trung học chuyên nghiệp vò Dạy nghề NHÀ XUẤT BẢN LAO ĐỘNG - XÃ HỘI TỦ SÁCH DẠY NGHỀ ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI Biển Soạn KS Giáp Văn Nang Chủ biên . Nguyễn Văn Giang . Nguyễn Văn Thành . Trần Văn Hiệu THỰC HÀNH HÀN - CẮT KHÍ Tài liệu dùng cho các trường Trung học chuyên nghiệp và Dạy nghề NHÀ XUẤT BẢN LAO ĐỘNG - XÃ HỘI HÀ NÔI - 2006 J-ỞỈ nổi đấl4 Hiện nay nhu cầu giáo trình dạy nghề đế phục vụ cho các trường Cao đắng Trưng học chuyên nghiệp và Dạy nghề trên phạm vi toàn quốc ngày một tăng đặc biệt là những giáo trình đảm bảo tính khoa học hệ thống Ổn định và phù hợp với thực tế công tác dạy nghề ở nước ta. Trước nhu cầu đó Nhà xuất bản Lao động - Xã hội đã phối hợp với trường Đại học Công nghiệp Hà Nội ỉà trường có bề dày truyền thống và kinh nghiệm giảng dạy hơn 100 năm trong các lĩnh vực đào tạo về chế tạo máy cơ khí động lực kỹ thuật công nghệ thông tin kỹ thuật điện tử kỹ thuật điện kỹ thuật nhiệt quản trị kinh doanh kế toán công nghệ may hoá vô cơ. đê xây dựng Tủ sách dạy nghe . Cuốn giáo trình Thực hành hàn - cắt khí do tập thê giáo viên Ban gia công kim loại tấm trung tâm Việt Nhật trường Đại học Công nghiệp Hà Nội biên soạn với sự trợ giúp của các chuyên gia Nhật Bản được dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và các tài liệu tham khảo của các cơ sở đào tạo nghề trong và ngoài nước. Giáo trinh đưa ra các ý tưởng đế nghiên cứu một cách có hiệu quả về công nghệ hàn cắt bằng ngọn lửa khí trong lĩnh vực gia công kim loại tấm cho cả giáo viên vá học sinh. Nội dung giáo trình đưa ra nhiều bài học thực hành bổ ích với các hình ảnh minh hoạ cụ thê giúp cho việc dạy và học được sinh động hơn dễ hiểu hơn. Ngoài ra cuốn giáo trinh còn là tài liệu hữu ích cho cán bộ kỹ thuật công nhân ở các cơ sồ sản xuất.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.