TAILIEUCHUNG - Slide bài Ôn tập và kiểm tra học kì 2 - tự nhiên - Tự Nhiên Xã Hội 3 - GV.H.T.Minh

Thông qua bài giảng Ôn tập và kiểm tra học kì 2 học sinh hệ thống và củng cố các loại kiến thức có liên quan đến chủ đề tự nhiên. Có tình yêu và ý thức bảo vệ, giữ gìn thiên nhiên và quê hương mình. | MÔN : TỰ NHIÊN & XÃ HỘI lớp 3A Tự nhiên và Xã hội Bề mặt lục địa có chỗ nhô cao (đồi núi), có chỗ bằng phẳng (đồng bằng, cao nguyên), có những dòng nước chảy (sông, suối) và những nơi chứa nước (ao, hồ), Sông Suối Biển Tự nhiên và Xã hội Hoạt động 1: Tìm hiểu về đồi và núi BỀ MẶT LỤC ĐỊA (tiếp theo) THẢO LUẬN NHÓM ĐÔI Quan sát hình dưới đây và cho biết hình nào thể hiện: đồi, núi? 1 Núi Đồi 2 So sánh về độ cao, đỉnh, sườn của núi và đồi? Nuùi Ñoài Ñoä cao Ñænh Söôøn Cao hơn Nhọn Dốc Thấp Tròn Thoải Núi thường cao hơn đồi và có đỉnh nhọn, sườn dốc; còn đồi có đỉnh tròn, sườn thoải. Tự nhiên và Xã hội BỀ MẶT LỤC ĐỊA (tiếp theo) Tìm hiểu về cao nguyên và đồng bằng Hoạt động 2 3 5 Hình nào thể hiện đồng bằng, cao nguyên? Cao nguyên Đồng bằng 3 5 Cao nguyên 4 Đồng bằng Dựa vào hình 4, so sánh độ cao giữa Đồng bằng và Cao nguyên. Bề mặt đồng bằng và cao nguyên giống nhau ở điểm nào? - Đồng bằng và cao nguyên đều tương đối bằng phẳng, nhưng cao nguyên cao hơn đồng bằng và có sườn dốc. Tự nhiên và Xã hội BỀ MẶT LỤC ĐỊA (tiếp theo) Hoạt động 3 Thứ Bảy, ngày 14 tháng 5 năm 2011 So sánh về sông và suối Điền từ thích hợp vào chỗ chấm: - Núi thường hơn đồi và có đỉnh ., sườn . ; còn đồi có đỉnh , sườn . - Đồng bằng và cao nguyên đều tương đối , nhưng cao nguyên hơn đồng bằng và có sườn - Sông và suối đều là nơi có dòng . chảy nhưng sông hơn suối và có thuyền bè đi lại được, còn suối hẹp hơn . , có dòng nước chảy từ nguồn xuống các khe núi. - Núi thường cao hơn đồi và có đỉnh nhọn, sườn dốc; còn đồi có đỉnh tròn, sườn thoải. - Đồng bằng và cao nguyên đều tương đối bằng phẳng, nhưng cao nguyên cao hơn đồng bằng và có sườn dốc. - Sông và suối đều là nơi có dòng nước chảy nhưng sông rộng hơn suối và có thuyền bè đi lại được, còn suối hẹp hơn sông, có dòng nước chảy từ nguồn xuống các khe núi. Núi Bà - Tây Ninh Cao nguyên Đà Lạt XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH Chúc quý thầy cô vui khoẻ, hạnh phúc .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.